Wijzigingen in de wetgeving voor bestaande bouw

regelgeving bouwbesluit BMD AdviesEr zijn op nationaal en Europees niveau afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom moeten bestaande woning- en gebouwenvoorraad in Nederland verduurzamen. Lees in dit artikel wat er rond de wijzigingen in de wetgeving voor bestaande bouw op u af komt.

Activiteitenbesluit

Valt u onder het activiteitenbesluit, dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Deze plicht geldt voor bedrijven of instellingen met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas. Het is dus van belang te weten wat het energieverbruik is. Er zijn voor 19 bedrijfstakken aparte maatregelenlijsten gemaakt met eigen energiebesparende maatregelen.

Europese regels geïmplementeerd

Op 10 juli 2018 heeft de Europese commissie nieuwe regelgeving (Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III)) vastgesteld, met als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te beheren, waardoor het energiegebruik daalt. Sinds 10 maart 2020 is de richtlijn ook in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd. Vanaf dit voorjaar moet aan de regeling en eisen, rond de wetgeving voor bestaande bouw, worden voldaan. Lees in de onderstaande thema’s wat de overheid van u verwacht.

De maatregelen zijn onderverdeeld in 3 thema’s:

Systeemeisen technische bouwsystemen

Er is een verbetering voorgeschreven voor de energieprestatie van technische bouwsystemen. Denk hierbij aan ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, warm tapwater, ingebouwde verlichting en gebouwautomatiserings- en controlesystemen.
De systeemeisen zijn van toepassing als er een nieuw technisch bouwsysteem wordt geïnstalleerd of als bij bestaande systemen de opwekker of de ventilatie-eenheid (bijvoorbeeld de cv-ketel, centrale airconditioner, warmwatertoestel of ventilatie-unit) of een derde van de afgiftelichamen of inbouwarmaturen wordt geïnstalleerd, vervangen of verbeterd.

Technische keuringen verwarmings- en aircosystemen

De keuringsverplichtingen voor verwarmings- en aircosystemen zijn herzien. Als één van beide systemen is gekoppeld aan een ventilatiesysteem, moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden. De keuringsverplichting geldt vanaf 70 kW. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de keuringsverplichting. Zij moeten de keuringsrapporten bovendien steekproefsgewijs controleren. De keuringen moeten worden uitgevoerd door erkende installateurs.

Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer

De EPBD III wil elektrisch vervoer nog meer stimuleren. De verwachting is dat er steeds meer elektrische voertuigen komen. Deze hoeven niet allemaal te laden, maar het is toch wel erg fijn als het kan!
Bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen zijn bedrijven verplicht om laadinfrastructuur aan te leggen. In sommige gevallen zelfs laadpalen te installeren. Bij meer dan 10 parkeervakken dient er per maart 2020 minimaal 1 oplaadpunt aanwezig te zijn. Ook moeten er bij nieuwe aan te leggen parkeerplaatsen loze leidingen worden aangelegd voor 1 op de 5 parkeervakken. Dit geldt voor nieuwe utiliteitsgebouwen, maar ook voor bestaande utiliteitsgebouwen die ingrijpend gerenoveerd worden.

Energielabel C kantoren

Vanaf 2023 geldt er een label C verplichting voor alle kantoorgebouwen. De overheid is niet flauw: Indien het kantoorgebouw niet aan label C voorwaarden voldoet of nog lager scoort wordt het kantoor meteen gesloten.
Deze drastische maatregel wordt niet uitgevoerd als:

  • Uw gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief hulpfuncties) kleiner is dan 50% van het totale gebruiksoppervlak.
  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfunctie kleiner is dan 100m2.
  • Het gaat om een monumentaal pand.
  • Het gaat om een kantoorpand dat ten hoogste 2 jaar gebruikt wordt.
  • Het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de omgevingswet.
  • Het kantoor geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen.
  • De maatregelen die nodig zijn om een label C te realiseren, een terugverdientijd hebben van 10 jaar of meer.

Voor meer informatie over de wijzigingen in de wetgeving voor bestaande bouw kunt u contact opnemen met BMD Advies. Voor meer informatie over de energiedienstverlening van BMD Advies kunt u terecht op onze website of contact opnemen met energiespecialist Jaap van de Sande, jaap.vandesande@bmdzuid.nl, tel.nr. 013-8000300.