Categories Energie nieuws

Wijziging Activiteitenbesluit: meldplicht energiebesparende maatregelen

In artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit komt een verplichting om te melden hoe aan de energiebesparingseis is voldaan. Het bedrijfsleven moet vierjaarlijks het bevoegd gezag informeren over de genomen energiebesparende maatregelen via een digitaal systeem. Naar alle waarschijnlijkheid moet de eerste melding voor 1 juli 2019 worden gedaan.

Informatieplicht: omgekeerde bewijslast

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, zijn nu al verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die in maximaal vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Omdat de uitvoering van deze wet tot nu toe niet naar wens verliep en het bevoegd gezag te weinig zicht had op de maatregelen die bedrijven hadden getroffen, moeten bedrijven volgend jaar melden welke maatregelen ze daadwerkelijk doorvoerden. Met deze nieuwe informatieplicht, een omgekeerde bewijslast, kunnen inspecteurs achterblijvers gericht controleren.

Uiterlijk 1 juli 2019

Deze wetswijziging rond de energiebesparingseis werd eind april 2018 ter consultatie voorgelegd. Het gaat specifiek om wijzigingsvoorstellen in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Zoals het er nu naar uitziet moet de eerste melding uiterlijk 1 juli 2019 bij het bevoegd gezag binnen zijn. Vervolgens moet elke vier jaar worden aangegeven welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. De meldingen kunnen via een digitaal systeem gedaan worden.

De maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar zijn vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijst. Wil een bedrijf hiervan afwijken, dan moet het hiervoor een aanvullende motivering geven waaruit blijkt dat er maatregelen zijn getroffen die ten minste een gelijkwaardig energiebesparend effect hebben als de aangewezen maatregelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze voorgenomen wijziging in het Activiteitenbesluit, de Erkende Maatregelen of energiebesparingsonderzoeken, kunt u contact opnemen met onze specialisten Marcel Capello of Henri Oligschläger.

Op dinsdag 19 juni a.s. komt het BMD-Netwerk weer samen. Dit keer staat het thema energiebesparing op de agenda. Hierbij kijken we onder andere terug op de ervaringen van de afgelopen jaren en bespreken we de top 10 van de meest frequent uit onze onderzoeken voortkomende, rendabele, energiebesparingsmaatregelen. U bent van harte welkom! Kijk voor meer informatie over het BMD-Netwerk op: https://www.bmdzuid.nl//training/bmd-netwerk/

Bron: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/nieuws/2018/wijziging/

Master

Share
Published by
Master

Recent Posts

 • Energie
 • nieuws

Eye-openers energiebesparing en Duurzaam Ondernemen

Eye-openers energiebesparing en Duurzaam Ondernemen tijdens BMD Netwerkbijeenkomst Informatieplicht energiebesparing; hoe werkt het?

23 uur ago
 • Milieu & Omgeving
 • nieuws

Bas van Velthoven leidt interactieve bijeenkomst Omgevingswet

Bas van Velthoven heeft 16 mei bij de REEF deelt kennis bijeenkomst een interactieve bijeenkomst over de Omgevingswet mogen leiden.

2 dagen ago
 • Arbo & Veiligheid
 • nieuws

Inloopochtend tijdens de week van de RI&E

Profiteer optimaal in de week van de RI&E tijdens de inloopochtend. De specialisten van BMD kijken dan graag vrijblijvend met…

1 week ago
 • Energie
 • nieuws

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

2 weken ago
 • nieuws

Continu verbeteren; achter de schermen bij BMD Advies

Continu verbeteren; achter de schermen bij BMD Advies

2 weken ago
 • Milieu & Omgeving
 • Cathy Tesselaar
 • Blog

Mobiliteit, heeft dat niet iets met vooruitkomen te maken???

Mobiliteit, heeft dat iets met vooruitkomen te maken??? Blog Cathy Tesselaar

2 weken ago