Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Minister Schouten dient wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering in

wetsvoorstel stikstofreductie BMD AdviesOp 13 oktober heeft minister Schouten het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurherstel samen met een aantal bijbehorende kamerstukken ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van dit wetsvoorstel is herstel en versterking van de natuur en daling van de emissie van stikstof. Door vrijstelling te verlenen aan bouwprojecten wil men ruimte houden voor economische ontwikkelingen. Kortom een sterkere natuur en perspectief voor de bouw.

Wetsvoorstel 13 oktober 2020

Het kabinet legt in de nieuwe wet vast dat de natuur herstelt en de uitstoot en neerslag van stikstof dalen. Met een miljardenpakket voor natuurherstel en maatregelen om stikstofneerslag terug te dringen, zit in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau.
Het credo is eerst stikstofruimte winnen, pas dan weer beperkt uitgeven. Er komt tot 2030 bijna 3 miljard euro beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa 2 miljard euro voor (bron)maatregelen om de stikstofuitstoot van elke sector te verminderen. Met deze 2 miljard euro moet boven op de wettelijke verplichting geïnvesteerd worden in de best beschikbare technieken voor emissie- en stikstofreductie.

Tussendoelen

Door middel van tussendoelen worden resultaten gemonitord. Wanneer een tussendoel niet gehaald wordt, wordt er bijgestuurd. Jaarlijks wordt het effect van bronmaatregelen getoetst, elke twee jaar wordt het herstel van de natuur getoetst. Uit onderzoeken blijkt dat herstel van kwetsbare natuurgebieden mogelijk is, de vraag is echter tegen welke prijs en of dat proportioneel is. Het Rijk gaat daarover in gesprek met de Europese Commissie.

Vrijstelling voor de bouw

De stikstofdepositie tijdens de bouw- en sloopfase is beperkt en tijdelijk, activiteiten tijdens deze fase krijgt de bouw daarom vrijstelling. Zo krijgt de bouwsector gemakkelijker een vergunning voor bijvoorbeeld de bouw van extra woningen. De vrijstelling geldt niet voor directe effecten zoals licht- en geluidoverlast op moment dat de activiteiten vlakbij Natura 2000-gebieden plaatsvinden.

Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Naast het wetsvoorstel heeft de minister de Tweede Kamer een brief gestuurd met de kabinetsreactie op de rapporten van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof.
Het adviescollege is kritisch op het gebruik van AERIUS Calculator als onderdeel van de vergunningverlening. Tegelijkertijd constateert het kabinet dat er momenteel nergens in de wereld een betere methode beschikbaar is voor het verstrekken van vergunningen.
Het kabinet doet nader onderzoek naar andere aanbevelingen van het adviescollege, zoals de mogelijkheid om satelliet metingen te gebruiken, het verruimen van de ondergrens van 0,005 mol depositie per ha/jr geen natuurvergunning nodig hebben en het hanteren van een rekengrens voor projecten.

Bijbehorende kamerstukken

Hier volgt een overzicht van de bijbehorende kamerstukken:
Kamerbrief over behandelverzoek wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering
Kamerbrief met kabinetsreactie op het eindadvies ‘Niet alles kan overal’ van het Adviescollege Stikstofproblematiek
Kabinetsreactie op het eindrapport ‘Meer meten, robuuster berekenen’ van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof
Kamerbrief reactie op onderzoek Natura 2000
Aanbieding en reactie op CDM-advies ‘Stikstofverliezen uit mest in stallen en mestopslagen’
-Persbericht: Stikstofaanpak biedt vrijstelling voor tijdelijke bouwactiviteiten

Ondersteuning BMD Advies

Bent u momenteel bezig met een vergunningaanvraag of -procedure of heeft u vragen rond stikstofdepositie? BMD Advies helpt u graag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Ter Beek 06-82608536, Bas van Velthoven 06-50833017 of Marcel Capello 06-46186999.

Gerelateerde berichten
AERIUS 2020. Oktober 2020