Werk aan de winkel voor alle bedrijven door wijziging Bouwbesluit

BMD-Netwerk 18 mei 2021

Bouwbesluit BMD AdviesHet Bouwbesluit stelt al langer eisen aan de energiezuinigheid van (utiliteits)gebouwen. Dankzij een wijzigingsbesluit staan er echter grote veranderingen op stapel, die ook gelden voor bestaande gebouwen en kantoren. Wat deze nieuwe regels betekenen voor uw bedrijf, bespreken we tijdens de bijeenkomst van het BMD-Netwerk op 18 mei a.s.

Energieprestatie gebouwen van toepassing op nieuwe en bestaande gebouwen!

In het Bouwbesluit zijn eisen opgenomen voor de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de thermische isolatie van een gebouw. Daarnaast zijn er in het Bouwbesluit een aantal basiseisen vastgesteld op het vlak van verwarmings- en ventilatiesystemen. In maart 2020 werd een besluit in het Staatsblad gepubliceerd, met een groot aantal ingrijpende wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 en de richtlijn energieprestatie gebouwen. Hierdoor vallen nu ook keuring en onderhoud van deze systemen onder het gewijzigde Bouwbesluit. Voor gebouw gebonden stookinstallaties met een vermogen van meer dan 100 kW geldt dat deze nu zowel onder het Bouwbesluit 2012 als onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen.

Minimaal energielabel C voor alle kantoren

Sinds 1 januari 2021 geldt dat de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). De kabinetsdoelstelling om in 2030 45% en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten, heeft echter ook grote gevolgen voor eigenaren van bestaande gebouwen. Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw op die datum niet aan de eisen, dan mag u het niet meer als kantoor gebruiken. Ook deze verplichting staat in het gewijzigde Bouwbesluit 2012.

Verplichte oplaadpunten, ook voor bestaande gebouwen

Een andere opvallende wijziging in het Bouwbesluit betreft de verplichting tot het plaatsen van oplaadpunten. Deze eis geldt uiteraard voor nieuw te bouwen gebouwen, maar ook bij bestaande utiliteitsgebouwen moet u in veel gevallen één of meer oplaadpunten realiseren.

Wat betekenen deze nieuwe eisen voor uw bedrijf?

Tijdens het BMD-Netwerk op 18 mei a.s. nemen we het Bouwbesluit onder de loep. Wat houden de nieuwe eisen exact in, wat staat u te doen en waar moet u op letten bij nieuwbouw of uitbreidingen? Naar verwachting wordt deze bijeenkomst tussen 9.00-11.00 uur digitaal, via Teams, gehouden.

Aanmelden BMD-Netwerk op 18 mei 2021: Wijzingen bouwbesluit

Wilt u er bij zijn? Dan bieden wij u graag de mogelijkheid om een keer vrijblijvend aan te schuiven. Als de opzet u bevalt, dan kunt u deelnemer worden van het BMD-Netwerk. Kijk voor meer informatie over het BMD-Netwerk op onze site: https://www.bmdzuid.nl/bmdnetwerk/