Welke verschijningsvorm binnen het vergroenen van energie past bij uw bedrijf?

Praktijkvoorbeeld vergroenen van energievergroening energie BMD zuid

Vergroenen van energie heeft vele verschijningsvormen. Afhankelijk van de doelstelling van het bedrijf kan voor een specifieke vorm worden gekozen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld geven we informatie over een drietal begrippen die in het gesprek met het bedrijf naar boven zijn gekomen en welke vorm van duurzame energie uiteindelijk past bij het bedrijf.

Door de bomen het bos niet meer zien

Afgelopen week waren wij op bezoek bij een bedrijf dat meer informatie wilde hebben inzake het vergroenen van energie. Het bedrijf heeft zich gecommitteerd aan de CO2 prestatieladder. Onze contactpersoon was zelf aan het zoeken gegaan, maar zag door de bomen het bos niet meer. Hij kwam met de volgende termen: Stroometiket, Garantie van Oorsprong (GvO) en CO2 compensatie.

Stroometiket

Verschillende leveranciers hebben verschillende type centrales. Denk hierbij aan gas, kolen, kern, biomassa of duurzame opwek zoals wind en zon. Het stroometiket van een leverancier geeft inzicht over de samenstelling van de energiebronnen die worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.
Door vooraf naar het stroometiket van een leverancier te kijken kun je een inschatting maken van de CO2 uitstoot van de opgewekte elektriciteit. Een nadeel is dat dit pas na afloop van het jaar definitief bekend is en dat de samenstelling kan wijzigen.

Garanties van Oorsprong

Separaat aan het afgesloten energiecontract is het mogelijk om het energiecontract aantoonbaar te vergroenen middels garanties van oorsprong (GvO’s). Producenten van duurzame energie krijgen per 1.000 kWh opgewekte energie één GvO tot hun beschikking. Deze GvO kan verhandeld worden.
Er zijn verschillende GvO’s in Nederland en Europa: wind, zon, biomassa (NTA 8080), water en groen gas. De verschillende GvO’s hebben verschillende waarden voor CO2 uitstoot. Afhankelijk van de wensen van het bedrijf kan er een keuze worden gemaakt voor een specifieke GvO.
Voor de CO2 prestatieladder, waaraan dit bedrijf wil voldoen, wordt er alleen naar Nederlandse opwek gekeken. Nederlandse wind, zon en water worden als 0 gram CO2 uitstoot beoordeeld.
Bij Nederlandse biomassa conform de NTA 8080 wordt er een CO2 uitstoot van 7,5 gram per kWh aangehouden. De Nederlandse certificaten worden gecertificeerd door CertiQ, de Europese certificaten worden gecertificeerd door de Association of Issuing Bodies (AIB).

CO2 Compensatie

Bij het voeren van een bedrijf komt CO2 vrij. Dit is niet alleen bij het gebruik van elektriciteit en gas maar ook bij vervoer, grondstof gebruik enz. Nadat je het CO2 verbruik in kaart hebt gebracht en bij voorkeur zo veel mogelijk gereduceerd hebt, is het mogelijk de vrijgekomen CO2 te compenseren middels CO2 compensatie certificaten (Silver & Gold).
Silver & Gold CO2 certificaten staan beide garant voor CO2 reductie. Eén certificaat staat voor 1 ton reductie. Bij Silver Standard projecten wordt er hoofdzakelijk gekeken naar CO2 reductie.
Bij Gold Standard CO2 compensatie projecten word buiten CO2 reductie ook gekeken naar lokale economische en milieu voordelen. Gold Standard is daarom de beste kwaliteitsstandaard voor CO2 compensatie.

Elektriciteitsverbruik aantoonbaar certificeren

Na afloop van het gesprek heeft het bedrijf gekozen om via een partner van BMD Advies het elektriciteitsverbruik aantoonbaar te certificeren middels Nederlandse Wind GvO’s. Hier is voor gekozen zodat er met een waarde van 0 gram CO2 uitstoot gerekend kan worden.

Welke verschijningsvorm past bij uw bedrijf?

Wellicht heeft deze informatie u aan het denken gezet om stappen te nemen ten aanzien van het vergroenen van energie.  Afhankelijk van de doelstelling van het bedrijf kan voor een specifieke vorm worden gekozen. Voorkom dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Neem contact op met een van onze energieadviseurs. Ze helpen u graag om tot een juiste keuze te komen.