Wees altijd alert op de energiefacturen!


Blog door Mattie Harks

Controleren energiefacturen

controleren energiefactuur - BMD Zuid
controleren energiefacturen

Een belangrijk deel van mijn werkzaamheden bestaat uit het controleren van energie facturen. Daarmee bedoel ik natuurlijk de facturen/afrekeningen van de energieleverancier, maar voor grootverbruikaansluitingen ook de facturen van de netbeheerder, meetbedrijf en eventueel overige dienstenaanbieders.
Regelmatig komen er tijdens deze controles onjuistheden en fouten naar voren. Denk daarbij aan foutieve energietarieven of een netbeheerder die de verkeerde capaciteit in rekening brengt. Dit soort fouten en onjuistheden leiden vaak tot onnodig hoge facturen.

Naheffing

Eind december kreeg een van onze klanten een behoorlijke naheffing op het gasverbruik van de energieleverancier. De naheffing bedroeg  ruim € 17.500,-.
Volgens de energieleverancier was er een herberekening gemaakt over het gasverbruik door de netbeheerder over het kalenderjaar voorafgaand aan de naheffing. Ik ben samen met het bedrijf om tafel gaan zitten om de verbruiken, die de afgelopen jaren in rekening zijn gebracht, op een rijtje te zetten en te controleren. De gasmeter was in de zomer van het kalenderjaar betreffende de naheffing gesloopt, dus hoe konden er ineens nieuwe gegevens beschikbaar komen? Omdat ik op de hoogte was van het gasverbruik over de afgelopen jaren, kon de hoogte van deze naheffing in mijn ogen niet kloppen.

‘van-kastje-naar-de-muur’

Na talloze telefoontjes met zowel de energieleverancier als netbeheerder en meetbedrijf (waarbij de term ‘van-kastje-naar-de-muur’ heel vaak van toepassing was) bleek dat bij de sloop van de meter het meetbedrijf inderdaad een gewijzigd verbruik heeft doorgegeven aan de netbeheerder.
Ruim 1,5 jaar later is de stand door de netbeheerder verwerkt en gecommuniceerd met de energieleverancier. Maar het blijkt dat de netbeheerder het gasverbruik verzuimd heeft te corrigeren met de nieuwe waardes, en het gecorrigeerde verbruik heeft opgeteld bij het oorspronkelijke verbruik.
De eindconclusie voor de klant was dat er slechts € 3,- bijbetaald moest worden in plaats van ruim € 17.500,-.

In januari, traditioneel een periode waarin veel afrekeningen worden verstuurd, is het dus zaak om uw factuur goed te controleren. Helaas worden er nog steeds veel fouten gemaakt. Daarbij komt dat de wijze waarop de factuur is opgesteld vaak niet erg transparant is. Eindconclusie; controle van de energiefacturen vraagt vaak om specifieke kennis.

Mocht u vragen hebben over uw energiefactuur of deze willen laten controleren, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar op 06-52864955.

Mattie Harks, energiespecialist.