Webinar: Een effectieve RI&E – Week van de RI&E 21-25 juni 2021

Op 21 juni organiseert BMD Advies een Webinar over ‘Een effectieve RI&E’

effectieve RI&E BMD AdviesIn een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) legt u vast welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in uw bedrijf met zich meebrengen. Ook evalueert u deze risico’s. U onderzoekt hoeveel medewerkers er bloot worden gesteld aan een risico en hoe lang. Ook bekijkt u hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich daadwerkelijk voordoet. Bij de RI&E hoort ook een plan van aanpak waarin u beschrijft welke maatregelen u neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan.
Het is goed om tijdens de week van de RI&E uw RI&E tegen het licht te houden. Hoe gebruikt u de RI&E en is hij nog wel actueel? Kortom; is er sprake van een effectieve RI&E?

Gratis Webinar 

De heer Henk Koenders (jarenlang werkzaam bij de ISZW) geeft tijdens het Webinar aan hoe de inspectie SZW aankijkt tegen de RI&E. De medewerkers van de ISZW hanteren nu een andere handhavingsmodel. Bedrijven worden verzocht om een vragenlijst van de RIE te laten zien bij inspectie of opsturen naar de ISZW. De inspectie is namelijk niet tevreden over de kwaliteit van de gemiddelde RI&E en ook over het niveau van het  toetsen van de gecertificeerde Arbo deskundige.

Pieter Diehl bespreekt vervolgens hoe een effectieve RI&E eruit ziet. Waar moet een RI&E aan voldoen? En welke risico’s staan meestal niet in de RI&E?
Aan de hand van een case wordt duidelijk gemaakt dat een RI&E ook anders uit gevoerd kan worden. Dat  zorgt ervoor dat u een levende RI&E krijgt.

21 juni 2021
Via Webinargeek
Gratis
Onderwerp Een effectieve RI&E
Tijd : 15.00 – 16.30 uur

Aanmelden Webinar ‘Een effectieve RI&E – Week van de RI&E’

Optimaal profiteren

Om optimaal van het Webinar te profiteren is het goed om de onderstaande vragen door te nemen.
Inspectievragen RI&E uit de basis Module (BIM) van de  ISZW:

  • Is er een schriftelijke Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opgesteld?
  • Is de RI&E getoetst?
  • Is de RI&E op de juiste wijze getoetst?
  • Bevat de RI&E een Plan van Aanpak (PvA)?
  • Bevat het PvA maatregelen met realisatietermijnen?
  • Worden risico’s voor bijzondere groepen werknemers (bijvoorbeeld zwangeren en jeugdigen) in de RI&E geïnventariseerd?
  • Bevat de RI&E passages waarin aangegeven wordt hoeveel deskundige medewerkers (lees: preventiemedewerkers) er nodig zijn voor vervulling van hun taken, en wat hun deskundigheid en beschikbare capaciteit/tijd is?

Korting op deelname online sessie RI&E in een dag

Vanwege de Week van de RI&E biedt BMD Advies 15% korting voor de sessie RI&E in een dag van 24 juni 09:00-13:00 uur.
De sessie is praktijkgericht. Lever bedrijfsvoorbeelden aan om antwoord te krijgen wat u kunt doen.
De deelnemers ontvangen het zakboek: Wat u moet weten over de RIE

Na het volgen van deze sessie:

-Kunt u een RI&E uitvoeren
-Kunt u een plan van aanpak maken
-Kunt u van uw RI&E een levendige instrument maken
-Weet u hoe u de geïnventariseerde risico’s kunt evalueren
-Bent op de hoogte van de nieuwe Arbowetgeving ten aanzien van de RI&E
-Weet u hoe de inspecteurs van SZW toezicht houden op uw RI&E
-Weet u wanneer de RI&E getoetst moet worden door in de Arbowet aangewezen Arbo deskundigen_
-Weet u hoe het plan van aanpak kan uitdragen in uw organisatie

Meer informatie of aanmelden sessie RI&E in een dag- 24 juni 09:00-13:00 uur.