Wat en hoe van de nieuwe VCA

De nieuwe VCA

Sinds begin april 2018 is er een nieuwe versie van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) beschikbaar. Deze VCA 2017/6.0 vervangt de bijna 10 jaar oude VCA 2008/5.1 en stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.

Wat wordt er anders?

Globaal genomen zijn er met VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen doorgevoerd:

 1. Veiligheid centraal, minder aandacht voor milieu
 • Veiligheid staat in VCA 2017/6.0 nog meer centraal.
 • Minder eisen door strakkere formulering en ontdubbeling.
 • Logischer gestructureerd.
 • Minder aandacht voor milieu.
 1. Werkplek: betere aansluiting op de praktijk
 • Aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven.
 • Meer tijd voor audits op de werkplek.
 1. Gedrag: ruimte voor maatwerk
 • Ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA.
 • Het observatieprogramma is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat nu verplicht is voor VCA**-bedrijven.
 1. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
 • De positie van de zzp’er binnen de VCA is verduidelijkt.
 • Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, wordt de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten verhoogd.
 • Inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) moeten onderaannemers op meer punten toetsen.
 1. Geen eigen accenten meer voor Nederland en België
 • Eén schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.
 • Ook andere landen kunnen het schema makkelijk gebruiken, er is een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

Overgangsregeling

Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen vroeg of laat met deze nieuwe versie te maken. Er geldt wel een overgangsregeling:

 • Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0. Voor buitenlandcertificaten 1 is de overgangsregeling korter. Deze certificaten moeten uiterlijk één jaar en zes maanden na publicatie gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.
 • Vanaf drie maanden na publicatie, dus vanaf 2 juli 2018, moeten de contracten voor certificatie worden gebaseerd op VCA 2017/6.0.

De certificatie-instelling informeert de door haar gecertificeerde bedrijven over deze overgangstermijn en maakt afspraken over de manier waarop lopende certificaten worden omgezet. Het omzetten vindt bij voorkeur plaats tijdens een reguliere audit. De nieuwe versie heeft overigens geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken.

Met de nieuwe VCA is ook een nieuwe VCA-checklist (versie 2017/6.0) gepubliceerd. Hier staat in aan welke eisen de bedrijven moeten voldoen.

Meer informatie

Voor meer informatie over VCA kunt u contact opnemen met onze arbo-specialist: Pieter Diehl. De VCA-checklist kan worden aangeschaft via Nadrukkelijk. https://vcachecklist.nl/nl/shop/vgm-checklist-aannemers-20085-1-nl-2/

Bron: VCA.nl