Volledige RI&E; plan van aanpak

Heeft uw bedrijf al een volledige Corona RI&E?Corona RI&E BMD Advies

Waarom is een volledige Corona RI&E nodig? Het lijkt er op dat ‘Het nieuwe normaal’ de realiteit is en we voorlopig nog niet van het Corona virus af zijn. Daarom is aan te bevelen om de Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aan te vullen met de risico’s omtrent Corona en de getroffen maatregelen om besmetting met dit virus te voorkomen.
Lees in het onderstaande artikel hoe u ervoor zorgt dat uw bedrijf in de periode van ‘Het nieuwe normaal’ voldoet aan de voorwaarden en welke risico’s extra aandacht vragen voor een volledige Corona RI&E.

Plan van aanpak

Wilt u als bedrijf goed omgaan met de veranderde omstandigheden tijdens deze coronacrisis dan kan BMD helpen met tips, tricks en checklists. Te beginnen met een plan van aanpak. BMD kan u ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak en het borgen van het nieuwe management systeem.

Stappenplan:

1. Inventarisatie uitvoeren:

Tegen welke problemen lopen we aan?

2. Risico analyse uitvoeren (risk management):

Hierin komen de zaken als afspraken leveranciers, lever voorwaarden, nieuwe klanten etc.
Afhankelijk van de risico’s een projectgroep en projectleider benoemen. Leg taken en verantwoordelijkheden vast.

3. Organisatorische maatregelen:

-Denk bijvoorbeeld aan thuiswerken. Gebeurt dit vanwege de coronacrisis nu vaker en is dit nog niet opgenomen in de RIE, dan dient u dit nu op te nemen. Werknemers die thuis werken moeten wel een geschikte thuiswerk plek hebben. De werkgever heeft de zorgplicht en moet de inrichting van de thuiswerkplek aan de eisen van de Arbowet voldoen. Licht werknemers voor en over het feit dat ze niet langer dan 2 uur op hun werkplek zitten. Afwisselen in houding en regelmatig bewegen is goed.
– Nieuwe afspraken en procedures maken. Denk aan het kantine gebruik en het herzien van schoonmaak protocollen.
– Vergader afspraken maken.
– De nieuwe 1,5 meter werkplekken vormgeven.

4. Technische maatregelen:

De taken van de facilitair medewerker zullen er iets anders uit zien in tijde van de coronacrisis. Geef duidelijke richtlijnen over beschermingsmaatregelen, zorg voor contactpersonen waarbij medewerkers terecht kunnen met vragen, stel ruim voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar. Geef mensen zo veel mogelijk de vrijheid om hun werk(plek) zelf vorm te geven, op een manier waardoor zijn prettig kunnen (door)werken. Maak afspraken over de klimaatbeheersing. Maak eenrichtingsverkeer. Zorg voor optimale hygiëne.

5. Personeel management:

Deze tijd verwacht een andere leiderschapsstijl. Voor alle werknemers zijn het moeilijke tijden, berichten over het coronavirus kunnen voor onrust zorgen, onzekerheid heerst, er is minder contact met collega’s en zijn er misschien wel collega’s verloren door het coronavirus. Er spelen dus allerlei emoties bij werknemers en hoe moet hier mee om worden gegaan. Management heeft hier een belangrijke rol in. Business as usual is nu even geen optie, medewerkers maken zich zorgen. Het is van belang dat directie, managers, HR professionals duidelijk communiceren naar het personeel toe. Het welzijn en gezondheid van het personeel moet voorop staan. Hoe houden we grip op het verzuim? Wanneer mag ik iemand ziek melden? Dit zijn afspraken die je binnen je bedrijf moet maken.

6. BHV maatregelen:

Hoe om te gaan met reanimatie? Zijn er genoeg BHV-ers aanwezig nu en deel van de medewerkers thuis werken? Binnen de organisatie worden ook diverse veranderingen aangebracht. Pijlen op de vloer, plexiglas, nooduitgangen die gebruikt worden in eenrichtingsverkeer. Let op! dit kunnen nieuwe risico’s vormen.

7. Uitvoeren volledig Corona RI&E:

Het is belangrijk dat u uw RI&E actualiseert met het uitvoeren van een Corona RI&E. Aangezien medewerkers blootstaan aan risico’s moet u deze RI&E uit (laten) voeren. Op uw verzoek voert BMD Advies een getoetste corona RIE voor u uit.

Online bijeenkomst Praktische nadere inventarisatie corona RI&E

Ter ondersteuning organiseert BMD Advies op 15 september 2020 van 10:00-11:30 uur een online sessie ‘Praktische verdieping Corona RI&E’ voor uw preventiemedewerker. Tijdens deze sessie gaat u met de trainer dieper in op de praktische details wat corona voor uw organisatie betekent:

– Hoe u besmettingsgebieden kan herkennen en kan voorkomen.
– Welke organisatorische maatregelen moet u treffen.
– Welke technische maatregelen moet u treffen.
– Welke BHV aspecten dienen aandacht te hebben.
– Hoe ‘Corona Proof’ werkplekken eruit zien.
– Hoe voert u een RI&E uit en maakt u een plan van aanpak.

Deelnemers ontvangen na het volgen van de bijeenkomst een aanvullende certificaat “ Risico inventarisatie en Corona”

Na de bijeenkomst ontvangt u een plan van aanpak en een checklist pandemie.

Meer informatie over de online sessie Praktische verdieping Corona RI&E of aanmelden.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over het plan van aanpak een volledige Corina RI&E of de online sessie ‘Praktische verdieping Corona RI&E’, dan kunt u contact opnemen met Pieter Diehl 06 47995226.