Voedselveiligheid: deze zomer nieuwe versie ISO 22000


Goed nieuws voor bedrijven in de levensmiddelensector: waarschijnlijk wordt de nieuwe ISO 22000 voor voedselveiligheid in juli of augustus van dit jaar gepubliceerd.

Geen tweede ontwerpversie
Eind 2017 vergaderde de ISO-commissie een week lang met zo’n 60 experts. Daarbij werd het commentaar van de ISO-lidstaten op de ontwerpversie van de norm ISO/DIS 22000 verwerkt. Dat verliep zo vlot, dat een tweede ontwerpversie niet nodig is, maar dat men direct kan overgaan tot publicatie van de FDIS (Final Draft International Standard). Het streven is om de definitieve nieuwe versie van de norm in juli of augustus 2018 te publiceren. Dit is goed nieuws voor de markt, die met smart op de nieuwe ISO 22000 wacht.

Samenwerking ISO en Codex Alimentarius
De herziening van ISO 22000 gaat gelijk op met de herziening van de ‘General Principles for Food Hygiene and the HACCP-system’ van Codex Alimentarius. Deze Codextekst is voor bijvoorbeeld overheden leidend bij het controleren van de voedselveiligheid. Beide teksten hebben diverse overeenkomsten. Inmiddels is er tussen ISO en Codex een samenwerking en uitwisseling van informatie ontstaan. Hierdoor worden de teksten van beide organisaties continu vergeleken en waar mogelijk op elkaar afgestemd. Voor bijvoorbeeld het gebruik van termen en definities is dat essentieel.

High Level Structure (HLS)
De nieuwe versie van ISO 22000 zal net als veel andere nieuwe ISO-normen gebaseerd zijn op de ISO High Level Structure. Hiermee sluit de nieuwe norm straks beter aan op andere op de HLS gebaseerde ISO-normen.

Zodra de nieuwe ISO 22000 gepubliceerd is, hebt u drie jaar de tijd voor de transitie van de oude naar de nieuwe ISO-norm. Uiterlijk drie maanden voor de vervaldatum moet er een hercertificatie uitgevoerd zijn om over te kunnen gaan naar de nieuwe norm. Natuurlijk kunt u deze tijd gebruiken om de nieuwe norm rustig te implementeren. De nieuwe HLS-normen bieden echter zoveel meerwaarde voor uw organisatie, dat wij adviseren om zo snel mogelijk over te stappen. Dat kan zelfs binnen twee maanden: BMD Advies ontwikkelde hiervoor een concreet handvat. Beschikt uw organisatie over een geïmplementeerd managementsysteem? Dan kunt u met het Stappenplan implementatie HLS binnen acht weken ‘HLS-proof’ zijn.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over ISO 22000 of de transitie naar de nieuwe ISO-normen vrijblijvend contact op met uw eigen BMD-adviseur of mail naar BMD-specialisten Steven Kramer, Ingrid Ort,  of Bas Schevelier. Bellen kan natuurlijk ook: (013) 8000 300.

Managementsystemen:

Stappenplan transitie nieuwe HLS ISO-normen,

Serie Nieuwe normen, nieuwe kansen

BMD-Nieuwsflits, januari 2018