Voedselveiligheid ISO 22000:2018 gepubliceerd

Voedselveiligheid ISO 22000

Goed nieuws voor bedrijven in de levensmiddelensector: de nieuwe voedselveilgheid ISO 22000 is beschikbaar. Deze is net als veel andere nieuwe ISO-normen gebaseerd op de ISO High Level Structuren, waardoor aansluiting op andere op HLS ISO-normen makkelijker is.

Implementatie nieuwe norm

Of het nu om een kant-en-klare maaltijd gaat of om broccoli die zo van het land komt, een consument moet er op kunnen vertrouwen dat het voedsel veilig is. Elke speler in de keten, fabrikant, transporteur of eindverkoper, is verantwoordelijk voor het afleveren van een veilig product. De nieuwe versie van ISO 22000, de norm voor management van voedselveiligheid, levert hieraan een bijdrage.

De nieuwe ISO 22000 werd op 19 juni 2018 gepubliceerd. Vanaf dat moment hebt u drie jaar de tijd voor de transitie van de oude naar de nieuwe ISO-norm. Uiterlijk drie maanden voor deze vervaldatum moet er een hercertificatie uitgevoerd zijn om over te kunnen gaan naar de nieuwe norm. Natuurlijk kunt u deze tijd gebruiken om de nieuwe norm rustig te implementeren. De nieuwe HLS-normen bieden echter zoveel meerwaarde voor uw organisatie, dat wij adviseren om zo snel mogelijk over te stappen. Om u daarbij te helpen ontwikkelde BMD Advies een Stappenplan implementatie HLS.

De HLS-opzet maakt integratie met andere HLS-systemen als ISO 9001:2015 of ISO 14001:2015 eenvoudig. Elke HLS-norm bevat een basistekst met de eisen voor een HLS-managementsysteem, die wordt aangevuld met eisen die specifiek voor de betreffende norm van belang zijn. De bedrijven die hier al een ander HLS-managementsysteem geïmplementeerd hebben, hebben dus al het nodige voorwerk gedaan omdat die basis gelijk is. Zij kunnen de specifieke eisen voor voedselveiligheid toevoegen aan het bestaande systeem, als het ware ‘inpluggen’. Natuurlijk zal de transitie naar de nieuwe ISO 22000 wel enige aanpassing vergen. Daarom starten de BMD-adviseurs een transitie altijd met een GAP-analyse: wat is er al, wat ontbreekt er nog.

ISO 22000 versus Codex Alimentarius

De herziening van ISO 22000 ging gelijk op met de herziening van de ‘General Principles for Food Hygiene and the HACCP-system’ van Codex Alimentarius. Deze Codextekst is voor bijvoorbeeld overheden leidend bij het controleren van de voedselveiligheid. De teksten van beide organisaties werden continu vergeleken en waar mogelijk op elkaar afgestemd. Vooral voor het eenduidig gebruik van termen en definities was dat van groot belang.

Meer informatie

De Engelse ISO 22000 is verkrijgbaar via de NEN-shop. In de loop van deze zomer zal ook de Nederlandse vertaling beschikbaar komen. Hebt u vragen over ISO 22000 of de transitie naar de nieuwe ISO-normen? Neem dan vrijblijvend contact op met uw eigen BMD-adviseur of mail naar BMD-specialisten Steven Kramer, Ingrid Ort, of Bas Schevelier. Bellen kan natuurlijk ook: (013) 8000 300.