Vergunningen op losse schroeven

Uitspraak Europees Hof van Justitie: Nederlands stikstofbeleid deugt niet

De Nederlandse inzet om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden is volgens het Europees Hof van Justitie niet voldoende. Het Hof deed op 7 november 2018 uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Volgens het Hof mogen vergunningen alleen maar afgegeven worden als wetenschappelijk vaststaat dat de activiteiten geen grotere milieuschade opleveren. Door dit arrest staan meer dan 200 nieuw te verlenen vergunningen losse schroeven, nieuwe meldingen zijn op dit moment helemaal niet meer mogelijk. Hierdoor kunnen veel bedrijven in problemen komen.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)-uitvoering kan door na uitspraak Europese Hof van Justitie

Het artikel van BIJ 12 van 20 november schrijft dat meldingen in het kader van de PAS weer mogelijk zijn.  Er wordt waarschijnlijk wel  kritischer gekeken naar aanvragen bij gebieden waar de ontwikkelingsruimte bijna op is. Voor meer informatie klik op de volgende  link.  BIJ 12

Te hoge stikstofuitstoot
Het PAS heeft als uitgangspunt de doelen van het Europese natuurbeleid te realiseren, terwijl vergunningplichtige activiteiten toch door kunnen gaan. Het vinden van die balans blijkt lang niet eenvoudig. Elke zes jaar wordt een ontwikkelingsruimte vrijgegeven die limitatief is en per Natura 2000-gebied, kwetsbare natuurgebieden, verschilt. De handhavende overheid houdt al lange tijd de vinger aan de pols: omgevingsdiensten voeren administratieve controles uit, houden bedrijfsontwikkelingen tegen het licht en toetsen bij vergunningaanvragen nauwkeurig of deze passen binnen de ‘stikstofruimte’. Toch blijkt dat nog niet voldoende: milieu- en natuurorganisaties en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant procedeerden tot aan de Raad van State tegen uitbreiding van veestapels. De hoogste bestuursrechter legde de vragen vervolgens voor aan het Europees Hof. Deze legt de lat heel hoog als het gaat om bescherming van kwetsbare natuurgebieden: de stikstofuitstoot is in vele gebieden al te hoog en meer uitstoot van stikstof en mag volgens het Hof dus niet. Het PAS, waarmee grond en motivering gegeven werd voor vergunningen, moet daarom worden aangepast.

Vergaande gevolgen voor het bedrijfsleven
Die uitspraak heeft direct consequenties voor vergunningen voor bedrijfsuitbreidingen. Nieuwe vergunningaanvragen werden in afwachting van deze procedure nog niet definitief gehonoreerd en zijn met dit arrest volgens een advocaat van de milieuorganisaties allemaal vernietigd. Hij is van mening dat duizenden natuurvergunningen voor bedrijfsuitbreidingen die sinds 2015 zijn verleend, nooit afgegeven hadden mogen worden. Feit is dat op dit moment geen Wet natuurbescherming vergunningen met betrekking tot stikstof worden verleend. Sterker nog: er kunnen zelfs geen meldingen worden gedaan. In de media zijn de ogen vooral gericht op agrarische bedrijven, maar het arrest heeft zeker ook vergaande gevolgen voor het bedrijfsleven in andere sectoren zoals industrie, logistiek en zorginstellingen, maar ook voor de infrastructuur. Zo is hiermee mogelijk ook de vergunning voor een verbreding van de A27 bij Utrecht, van de baan. Vooralsnog moet eerst duidelijk worden hoe het PAS aangepast wordt voor er nieuwe vergunningen aangevraagd en verleend kunnen worden. Tot die tijd zitten bedrijven in onzekerheid.

Wat betekent dit voor u?
Hebt u plannen voor een bedrijfsuitbreiding, of hebt u een vergunningaanvraag ingediend? Neem dan contact op met uw BMD-adviseur. Wij zoeken graag voor u uit welke consequenties dit arrest voor uw plannen heeft en welke mogelijkheden u nog wel hebt.

Lees ook: PAS: ontwikkelingsruimte beperkt

Bron: NOS, Bij12