Van brandpreventie naar scenario denken, naar beheersing en veiligheid

Openingsvraag BMD Netwerk brandpreventie, scenario denken, beheersing en veiligheid

Netwerk Brandpreventie BMD Zuid

Niemand van de deelnemers aan de BMD-Netwerkbijeenkomst steekt een hand op na de openingsvraag: “Heeft iedereen zijn  scenario’s goed in kaart gebracht om calamiteiten te beheersen en de gevolgen hiervan te beperken?” Welke vragen en aspecten hebben ertoe geleid dat de deelnemers van de BMD Netwerkbijeenkomst meer inzicht en handvatten hebben gekregen  ‘Van brandpreventie naar scenario denken, naar beheersing en veiligheid’. In dit artikel staan een aantal vragen en aspecten die aan de orde kwamen tijdens de BMD-netwerkbijeenkomst met betrekking tot Brandpreventie en Veiligheid:

Hoe bepaal je het aantal BHV’ers?

Het bepalen van het aantal BHV’ers is afhankelijk van het scenariodenken. Bijvoorbeeld verschillende werkdiensten, de bezetting in de vakantieperiode of -externe personen in het gebouw buiten werktijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schoonmaakploeg en bewaking.

Vooral de aanwezigheid van personen in het gebouw buiten werktijden gekoppeld aan het aantal BHV’ers is een eyeopener. Hoe zit dat binnen jullie organisatie? Juridisch is het zo dat er altijd een BHV’er van het bedrijf aanwezig moet zijn!

Advies: Zorg dat de organisatie op alle mogelijke scenario’s is voorbereid.  Dat zorgt voor beheersing en veiligheid.

Oefenen Milieu incident?

Vaak worden brandincidenten wel geoefend, maar oefeningen met spil van gevaarlijke stoffen niet. Hoe kan een BHV oefening met daarin spil van gevaarlijke stoffen het beste worden geïmplementeerd binnen het BHV ontruimingsplan? Zorg ook dat scenario’s op maat worden opgenomen in het BHV plan, oefen deze bewust en neem daar alles in mee.

Advies: Werkt u met gevaarlijke stoffen? Neem dit mee in een scenario en houdt rekening met de omgeving! (stel de buren op de hoogte)

Uitgebreide verzekering BHV’ers

Welke van de aanwezige bedrijven hebben een uitgebreide verzekering voor BHV’ers? Stel een BHV’er ondervindt blijvende schade, dan kan een extra verzekering ervoor zorgen dat de medewerker bijvoorbeeld aanpassingen in het huis vergoedt krijgt.
Wie onderneemt in dezen actie? Alle aanwezigen zijn het erover eens dat de actie ligt bij het bedrijf en niet bij de werknemer. Vaak denken BHV’ers daar niet bij na, tevens is een extra verzekering een positief gebaar van de werkgever in het kader van duurzame inzetbaarheid van de BHV’er.

Advies: Ga na of er binnen de organisatie sprake is van een extra verzekering voor BHV’ers en ga hierover het gesprek aan binnen de organisatie.

Informele bijeenkomsten na sluitingstijd of in het weekend

Welke acties worden er genomen als er externe gasten zijn met Kerst en Sint of interne/externe bedrijfsfeesten? Vaak worden deze bijeenkomsten na sluitingstijd of in het weekend gehouden. Het zijn leuke bijeenkomsten, maar is er ook aan de risico’s gedacht? Deze scenario’s worden vaak niet meegenomen in het BHV plan.

In 2018 heeft Pieter Diehl in december een blog geschreven; ‘ Zorg voor veiligheid tijdens de feestdagen’ met  als ondertitel ‘Gemakzucht of ondeskundigheid?’ Hierin beschrijft hij verschillende scenario’s en waar aan te denken.

Advies: Ga bij de organisatie van de komende decemberbijeenkomsten na of Bandpreventie en Veiligheid zijn meegenomen tijdens het plannen. 

Scenario’s uit de praktijk:

– Tijdens een storm laten gevelplaten los van het gebouw. Daarop is besloten om het personeel binnen te houden. Dat blijkt dan toch een hele kluif. Werknemers moeten weg, want ze hebben een externe afspraak en een aantal werknemers wil hun auto wegzetten om schade te voorkomen. Het uitvoeren van acties tijdens een incident blijkt in de praktijk niet altijd makkelijk.
– Bij een organisatie worden de BHV’ers getraind door middel van ‘Tabel top oefeningen’ op het bedrijf en een externe BHV training. Probeer de BHV’ers zoveel mogelijk intern te trainen, dan koppel je de praktijk aan de theorie.
-Hoe waterdicht is het registratiesysteem van de personen die in het bedrijf aanwezig zijn en hoe krijg je zo snel mogelijk overzicht bij een incident? Vergeet niet om bij een evacuatie vanuit de ruimte waar het incident is gebeurd naar ‘buiten’ te ontruimen.

Theoretisch kader Bandpreventie en Veiligheid

In het theoretisch kader tijdens de BMD-Netwerkbijeenkomst is er aandacht geweest voor gelijkwaardigheidsberekening, het verschil tussen overslag en doorslag, dat sub brandcompartimentenring hetzelfde is als rook compartimentering, waar je elektrische heftrucks het beste kan parkeren, waarom de koppeling van de Arbowet en het Bouwbesluit zo fijn is en nog veel meer.

BMD Netwerkbijeenkomst op locatie bij Tarkett Waalwijk

De eerstvolgende bijeenkomst is op 20 februari 2020 op locatie bij Tarkett in Waalwijk. Het is voor iedereen mogelijk om een keer vrijblijvend aan een BMD-Netwerkbijeenkomst deel te nemen.

Kijk op de website voor meer informatie over het BMD Netwerk of neem contact op met Sikko Oegema 06 50672713 of met Diane Dijkstra 06 12372934.