Vakinhoudelijke kennisdeling Corona RI&E tijdens BMD-Netwerkbijeenkomst

Van 2 kanten kennisdeling over Corona, waar staan we nu?

Het was mooi om te ervaren dat ook door middel van een online bijeenkomst er veel kennisdeling plaats vond tijdens de BMD-Netwerkbijeenkomst Corona waar staan we nu? Dat dit ook van 2 kanten wordt onderschreven blijkt uit de ervaringen van de specialist en de deelnemers.
Pieter Diehl: “Met z’n allen weten we meer dan alleen”.
Terugkoppeling van een deelnemer: “Ik vond de bijeenkomst goed en van toegevoegde waarde. Een deel was al wel bekend echter omdat de impact van Covid voor dit jaar zo enorm is, is het goed om hierover meer te weten te komen zodat er zo goed mogelijk op geacteerd kan worden. Ook goed is om te horen hoe andere het ingeregeld hebben en zo informatie uit te wisselen”.

Veel vragen uit de praktijk

We delen graag de inhoudelijke kennisuitwisseling met collega’s in het werkveld. Tijdens de online bijeenkomst kwamen er diverse vragen en tips naar voren. Hier volgen een aantal vragen met de antwoorden die aan de orde kwamen:

1. Looppaden 1,5 meter, maar volgens de wet inrichten 1,2 meter?

In de Corona App krijg je een melding als je minimaal 15 minuten in de directe omgeving bent geweest van iemand die besmet is met Corona.
De kans dat iemand besmet raakt bij het passeren van een collega op de gang is nog niet aangetoond. Het blijft wel raadzaam om de looplijnen indien mogelijk niet te laten kruisen en het gezicht enigszins af te wenden als men elkaar passeert.

2. Tegelijkertijd assisteren tijdens werkzaamheden. Nu mondmaskers is dat voldoende?

Bij vluchtige ontmoetingen zijn mondmaskers voldoende. Bij werkplekken met minder dan 1,5 meter afstand is het afschermen door middel van plexiglazen schermen noodzaak. Bij samenwerken het advies een P3 masker te dragen.

3. Eenzaamheid collega’s die thuis werken. Hoe spelen we daarop in?

Het is een taak van de leidinggevende om telefonisch of door middel van digitale tool zoals Microsoft teams contact op te nemen met de medewerker. Door in gesprek te blijven komt u te weten hoe het met iedereen gaat. Vervangt zeker niet het praatje bij het koffiezetapparaat.
Naast psychosociale effecten ook aandacht besteden aan de thuiswerkplek. Door onderzoek te doen naar de diverse thuiswerkplekken van de medewerkers met betrekking tot ergonomie en veiligheid, ontstaat de mogelijkheid om aanpassingen te realiseren en middels een ondertekende checklist juridisch te borgen.

4. Hoe ver mag de werkgever gaan in het uitzoeken of een werknemer tot de risicogroep behoort?

Door met de medewerker in dialoog te gaan, kom je voor 80% te weten in welke situatie de medewerker zich bevindt. P&O en leidinggevende kan dan de situatie indien nodig in de gaten houden.

5. Moet ik een RIE Corona uitvoeren?

Ja, de inspectie controleert op dit moment en vraagt of u een RI&E Corona heeft uitgevoerd.
Deze RI&E is onderdeel van de officiële RI&E. De vakgroep veiligheid en BMD Advies adviseren om deze RI&E te laten toetsen zoals alle nadere inventarisaties.
Heeft u vragen over het Corona protocol en een volledige Corona RI&E neem dan contact op met Pieter Diehl 06-47995226 of Romy de Rooij 06-82410196.

Over en weer tips delen met elkaar

Naast vragen werden er tijdens de BMD-Netwerkbijeenkomst ook over en weer tips met elkaar gedeeld:

Tip: Hygiënische maatregelen bij gezamenlijk gebruik van een toetsenbord

Een snelle en goedkope manier is het toetsenbord bedekken met huishoudfolie. Na gebruik verwijderen.

Tip: Reduceren besmetting in kleine ruimtes

In kleine ruimtes zoals een lift of toilet, blijven aerosolen tot wel 20 minuten hangen. Door het open zetten van de ruimtes en ventilatie reduceer je de besmettingskans aanzienlijk.

Tip: Inzicht thuiswerkplek collega’s

Voor de Preventiemedewerker; laat de medewerker van de thuiswerkplek een foto of filmpje opsturen. Van daaruit kan je al veel bijsturen. Geef daarnaast actief voorlichting over het inrichten van de thuiswerkplek.

BMD Netwerkbijeenkomst hoe nu verder?

Natuurlijk hopen we elkaar weer zo snel mogelijk fysiek op kantoor te ontmoeten, want dan is er verbetering ten aanzien van de situatie rondom Covid-19. Maar de BMD-Netwerkbijeenkomst ‘Corona waar staan we nu?’ heeft uitgewezen dat vakinhoudelijke kennisdeling vanuit een digitale omgeving wel degelijk van toegevoegde waarde is.

De volgende BMD-Netwerkbijeenkomst staat gepland voor donderdag 3 december. ‘Save the date’!
Voor alsnog is het onderwerp nog niet bepaald. We hebben een aantal ideeën, maar wellicht weet u zelf ook een geschikt onderwerp. Schroom niet dit te delen met Sikko Oegema 06-50672713 of Diane Dijkstra 06-12372934.

We verwelkomen u graag op de volgende BMD-Netwerkbijeenkomst 3 december!