Uitzendkracht hogere kans op ernstig arbeidsongeval


Een uitzendkracht wordt vaak ingezet om pieken op te vangen. Helaas vergroot de hoge werkdruk die bij die pieken komt kijken de kans op onveilige situaties en ongevallen. Ook nieuwkomers met minder werkervaring en onbekendheid met de arbeidsomstandigheden lopen meer risico betrokken te raken bij een arbeidsongeval.

In april van dit jaar bracht de Inspectie SZW het rapport ‘Staat van arbeidsveiligheid’ uit. Uit dit rapport kan de pijnlijke conclusie getrokken worden dat het aantal ernstige arbeidsongevallen in de afgelopen jaren is opgelopen. Het rapport kwam zo hard aan, dat vanuit de Tweede Kamer bijna 60 vragen volgden. Veel van die vragen hadden betrekking op de stijging van het aantal arbeidsongevallen waarbij uitzendkrachten en jonge werknemers betrokken waren.

Harde cijfers: 60-70% meer risico voor uitzendkracht
Het aantal arbeidsongevallen bleef de afgelopen jaren volgens de Inspectie SZW ongeveer gelijk. Er was echter wel een daling te zien onder de vaste werknemers, terwijl juist meer uitzendkrachten betrokken raakten bij een ernstig arbeidsongeval: in 2017 was voor het eerst meer dan een vijfde (21%) van de geregistreerde slachtoffers uitzendkracht. Uitzendkrachten worden vaak ingehuurd om piekmomenten op te vangen. Pieken die ontstaan omdat er tijdelijk meer werk is, er een krappe deadline ligt, of de vaste medewerkers afwezig zijn. Vaak is er sprake van werken onder een tijdsdruk waardoor de kans op onveilige situaties en ongevallen toeneemt. Ook zijn de uitzendkrachten niet altijd op de hoogte van de arbeidsomstandigheden en veiligheidsregels. Zij moeten het vaak doen met minimale voorlichting en instructies.

Onderzoek van het RIVM wees in 2014 al uit dat uitzendkrachten per dag bijna 70% meer risico lopen op een ernstig arbeidsongeval dan medewerkers met een vaste werkweek en een vast of tijdelijk contract. Een vergelijkbaar beeld laat de NEA – Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – zien: in de periode 2014-2017 is de geschatte kans op een arbeidsongeval met minimaal één dag verzuim voor werknemers met een vast dienstverband op 1,5%. Voor uitzendkrachten is dit risico 2,4% – circa 60% hoger.

Nog meer cijfers om van te schrikken: bij circa 60% van de ongevallen die de Inspectie SZW onderzoekt, is sprake van een tekortkoming en had het ongeval voorkomen kunnen worden.

Ook leeftijd van invloed
De meeste slachtoffers van arbeidsongevallen zijn 55 jaar of ouder of juist jong: tussen de 15 tot 25 jaar. Aandacht voor veiligheid in beroepsopleidingen en een goede begeleiding bij de entree op de arbeidsmarkt is dan ook van groot belang voor deze laatste groep. Helaas neemt het aantal opleidingsplekken voor stagiairs en schoolverlaters af, mede door de groeiende groep ZZP’ers in bepaalde sectoren. Overdracht van praktijkkennis en risicobewustzijn staan hiermee volgens de Inspectie onder druk.

Uw verantwoordelijkheid
Volgens de Arbowet bent u als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen medewerkers in vaste dienst, stagiaires en inleen- of uitzendkrachten.

Het is natuurlijk van belang dat er een stevig beleid ligt als het gaat om veiligheid en gezondheid, dat breed wordt gedragen door het management en werknemers. Compliance – het opvolgen van regels en protocollen – moet vanzelfsprekend zijn. Dat begint vaak met het aanwijzen van een deskundige preventiemedewerker en een goed uitgevoerde risico-inventarisatie & –evaluatie. De inlenende werkgever is verplicht om deze RI&E, of ten minste het deel dat voor de uitzendkracht relevant is, naar het uitzendbureau sturen. Het uitzendbureau moet de uitzendkracht voordat deze aan de slag gaat informeren over de risico’s die hij/zij loopt op de werkplek.

BMD Advies ondersteunt u graag bij het beheersen van de arbeidsrisico’s. Wij trainen en begeleiden bedrijven op gebied van veiligheidsbewustzijn en eigenaarschap. Ook ondersteunen wij u graag bij het opstellen van een jaarlijks trainingsprogramma per functiegroep en verzorgen desgewenst voorlichtingsbijeenkomsten (toolbox meetings) en werkinstructies.

Hoewel u de risico’s op arbeidsongevallen kunt beheersen, zijn ongevallen helaas niet voor 100% te voorkomen. Een goed opgezet ongevallenbeleid helpt u in dat geval adequaat te handelen. Mocht u onverhoopt te maken krijgen met een arbeidsongeval, zorg dan dat u bijgestaan wordt door deskundigen. Ook daarbij helpen wij u graag: we hebben ervaring in het afhandelen van zware ongevallen en het uitvoeren van een ongevallenonderzoek.

Neem voor meer informatie contact op met arbo-specialist Pieter Diehl.

Lees ook:

De Staat van arbeidsveiligheid 2018: Stijging beroepsziekten meer meldingen arbeidsongevallen
Blog: De preventiemedewerker – wat moet u weten?
Blog: Arbo – het draait om mens en gedrag

Bron:
Staat van Arbeidsveiligheid 2018
Lijst met vragen en antwoorden m.b.t. publicatie Staat van de arbeidsveiligheid