Training Milieucoördinator: van theorie naar praktijk


Wat komt er op je af als milieucoördinator? Hoe zitten vergunningen in elkaar en wat moet ik doen als mijn bedrijf wil gaan uitbreiden? Tijdens de training Milieucoördinator najaar 2018 kregen de deelnemers antwoord op deze en andere vragen. Na vier bijeenkomsten kennen ze hun eigen vergunning of melding en weten de deelnemers welke regelingen en milieuaspecten er voor hun bedrijf van belang zijn. Naast kennisnemen van alle basisbegrippen was er ook nu veel aandacht voor de vakinhoudelijke uitwisseling en de koppeling naar de praktijk.

Op woensdag 12 december 2018 vond al weer de laatste bijeenkomst van de training Milieucoördinator najaar 2018 plaats. Aandacht voor de basiskennis die komt kijken bij het uitvoeren van de taak milieucoördinator en de vertaling naar de praktijk was ook deze keer het doel van de training.

Trainer en BMD-adviseur Sikko Oegema nam gedurende vier dagdelen de deelnemers mee door de dagelijkse praktijk van de milieucoördinator. Aan de orde kwamen onderwerpen als vergunningen, procedures en verschillende onderzoeken op het gebied van (afval)water, bodembescherming, bodemverontreiniging, geluid, energie, (opslag) gevaarlijke stoffen, externe veiligheid, brandveiligheid, afvalstoffen, lucht en de Wet natuurbescherming. Na vier bijeenkomsten kennen de deelnemers hun eigen vergunning of melding en weten ze welke regelingen en milieuaspecten er voor hun bedrijf van belang zijn.

Niet alleen een eerste introductie, ook het opfrissen van relevante kennis kan een reden zijn om deel te nemen aan de training milieucoördinator. Een aantal quotes van de verschillende deelnemers:

  • Veel ruimte voor individuele aandacht
  • In een kort tijdsbestek veel opgefrist
  • Veel praktische invulling
  • Veel basiskennis opgedaan die ik kan toepassen in de praktijk

De opzet van de training Milieucoördinator is kenmerkend voor de trainingen en bijeenkomsten die door BMD Advies Zuid-Nederland worden aangeboden: persoonlijke aandacht, koppeling naar de praktijk, actuele kennis en uitwisseling van ervaringen.

Meer verdieping?

Bij onze collega’s van BMD Advies Oost kunt u een nog uitgebreidere cursus Milieucoördinator volgen. Deze cursus bestaat uit 20 modules, verdeeld over tien dagen. Tijdens deze praktijkgerichte cursus combineert u werken en leren en vergroot u uw kennis op gebied van milieuzaken. Wat is echt nodig en waar zit speelruimte voor onderhandeling? Aan de hand van concrete cases en huiswerkopdrachten leert u hoe u praktisch en kostenefficiënt kunt omgaan met milieuzaken, de risico’s die hiermee gepaard gaan en met de wet- en regelgeving en het bevoegd gezag: alle belangrijke elementen van het vak passeren de revue. De cursus wordt verzorgd door ervaren docenten en adviseurs die uw dagelijkse beroepspraktijk uitstekend begrijpen. De eerstvolgende uitgebreide cursus Milieucoördinator voor het bedrijfsleven start op 15 januari a.s. en wordt gehouden in Deventer. Kijk voor meer informatie op bmdadviesoost.nl

Trainingsaanbod BMD Advies Zuid-Nederland