Training milieucoördinator: In korte tijd klaargestoomd voor de praktijk

In korte tijd klaargestoomd voor de praktijk

Heeft u ‘milieu’ op uw bordje liggen? Dan komt er heel wat op u af. In november van dit jaar organiseert BMD Advies Zuid-Nederland weer een training Milieucoördinator. Tijdens deze training maakt u de milieubasiskennis in korte tijd eigen, waarbij de dagelijkse praktijk centraal staat.

Training milieucoördinator: op de hoogte van alle relevante milieu-onderwerpen

Wanneer moet u een Omgevingsvergunning hebben en wanneer is het Activiteitenbesluit van toepassing? Wat moet u regelen als u uw activiteiten wilt uitbreiden? Hoe bewaakt u de naleving van alle voorschriften? Wat is de rol van een milieuhandhaver? Als ‘milieu’ op uw bordje ligt, zijn dit voorbeelden van vragen waar u regelmatig mee geconfronteerd wordt.

Tijdens de training Milieucoördinator raakt u vertrouwd met alle relevante milieu-onderwerpen. Trainer en BMD-adviseur Sikko Oegema neemt u gedurende vier dagdelen mee door de dagelijkse praktijk van de milieucoördinator. Hierbij is er ruim aandacht voor de actuele wet- en regelgeving. Denk daarbij aan het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheer, de Wet Natuurbescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De koppeling naar de praktijk staat daarbij voorop:

  • Hoe steekt de omgevingsvergunning van uw bedrijf in elkaar?
  • Wanneer moet u een melding doen?
  • Welke regelingen zijn voor uw bedrijf van belang?
  • Wat zijn de verplichtingen als het bijvoorbeeld gaat om energiebesparing?

Ook milieuthema’s als (afval)water, stikstof, CO2, bodembescherming, geluid, energie, (opslag) gevaarlijke stoffen, brandveiligheid en afvalstoffen passeren de revue. Daarnaast geven we u tips waarmee u een goede relatie met bijvoorbeeld overheid en omgeving kunt opbouwen.

Na het volgen van deze training weet u wat er van een milieucoördinator verwacht wordt en bent u een gesprekspartner met kennis van zaken.

Training_milieucoordinator_jobTerugkoppeling deelnemers over de training milieucoördinator

“Ik had een doosje met puzzelstukjes. Nu weet ik we wat het plaatje moet worden”
“Het helpt om in beeld te krijgen wat er allemaal moet gebeuren”
“Veel eyeopeners gekregen”
“Het helpt om overzicht te krijgen over het hele domein”
“Het geboden cursusmateriaal biedt veel info en is een goed naslagwerk”

Start 5 november 2020

De training Milieucoördinator start op 5 november 2020, van 13.00-17.00 uur. De vervolgbijeenkomsten staan gepland op 12, 19 en 26 november. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19 organiseert BMD Advies deze training fysiek en/of online. Tot 6 aanmeldingen kan de training volgens de 1,5 meter richtlijnen verantwoord op locatie kantoor Tilburg worden gegeven.

Meer informatie of aanmelden

Voor vragen kunt u terecht bij Sikko Oegema 06 50672713 of Diane Dijkstra 0630438231.

Meer verdieping bij de uitgebreide cursus Milieucoördinator

Naast de praktische training Milieucoördinator is het ook mogelijk de nog uitgebreidere cursus ‘Milieucoördinator voor het bedrijfsleven’ bij onze collega’s van BMD Advies Oost te volgen. Deze cursus bestaat uit 21 modules, verdeeld over elf dagen (ca. 6 maanden). Naast kennis van de interne bedrijfsprocessen is er aandacht voor de landelijke milieuwet- en regelgeving, risico’s, kansen en bedreigingen. U leert wat de voor uw bedrijf relevante milieuonderwerpen zijn, deze te vertalen naar de praktijk en hiermee aan de slag te gaan. Tijdens de cursus werkt u toe naar uw eigen eindopdracht, waarin u vraagstukken behandelt uit de eigen praktijk. Hierbij focust u op een – voor het eigen bedrijf – relevant milieuthema. De cursusdagen worden verzorgd door verschillende (gast)docenten uit het bedrijfsleven en de advieswereld.

De cursus ‘Milieucoördinator voor het bedrijfsleven’ start op dinsdag 22 september 2020 en vindt plaats bij BMD Advies, locatie Deventer. Ook daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de actuele Corona-maatregelen. De cursusruimtes zijn hierop aangepast en waar nodig worden aanvullende maatregelen getroffen.

Meer informatie of aanmelden

Voor vragen kunt u terecht bij Frederike Blauw 0570 66 09 30 BMD Advies Oost.