Training  wijziging Arbowet

Wijziging Arbowet

Informatie

Bent u voorbereid op de wijzigingen in de Arbowet en de activiteiten van de Inspectie SZW?

Doel van de training wijziging Arbowet
De wijziging inde Arbowet heeft betrekking tot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf en de positie van de bedrijfsarts. Tijdens deze training bespreken we de aanpassingen en wat die betekenen voor de praktijk.

Na het volgen van deze praktische training weet u:

 • Hoe u de arbeidsomstandighedenwetgeving kunt gebruiken in uw organisatie.
 • Wat de belangrijkste wijzigingen in de arbowet zijn en hoe u uw organisatie daarop voorbereidt.
 • Hoe de inspectie SZW de implemantatie van deze wetgevbing controleert en handhaaft.
 • Wanneer u het risico loopt om beboet te worden.

De nieuwe Arbowet 2018

 • de voor de arbeidsomstandigheden relevante Arbowetgeving;
 • de werkplek veiliger maken aan de hand van de nieuwe Arbowet;
 • de aanpassing van uw huidige contract met uw arbodienst aan de nieuwe wetgeving;

Werkwijze Inspectie SZW

 • kerntaken;
 • handhavings-  en sanctiebeleid;
 • ongevallen melding en onderzoek;
 • jaarplannen

Doelgroep
Deze praktische training is bij uitstek geschikt voor medewerkers P&O, leidinggevenden, Arbo coördinatoren/preventiemedewerkers (zowel de beginnende als de gevorderde) en interne arbo-adviseurs.

Data

In overleg met de klant(en) wordt er een geschikte datum gepland.

Prijzen

De training neemt een dag  in beslag  (09.00-17.00 uur) en vindt plaats  op het kantoor van BMD Advies in Tilburg. De kosten voor deze training bedragen € 625,- excl. BTW per deelnemer. Vaste BMD-klanten*  ontvangen een korting: de training kost dan per deelnemer € 565,- excl. BTW. Voor een lunch wordt gezorgd.

Prijs Online training

2 sessies van 2 uur is € 250,- excl. BTW voor deelnemers van BMD Advies Zuid-Nederland* of € 275, excl.  BTW voor niet deelnemers.

Groepsgrootte
Maximale groepsgrootte: 15 personen. BMD Advies kan deze training ook in-company verzorgen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Diehl, telefoonnummer
(013) 8000 300.

*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening

BMD Advies kan deze training ook in-company plaatsvinden.  De in-company training wordt dan aangepast aan uw specifieke bedrijfssituatie. De deelnemers kunnen de opgedane kennis direct in praktijk brengen door samen met de trainer op de werkvloer in de eigen organisatie de theorie te toetsen aan de werkelijke situatie. Voor meer informatie en om doelen en verwachtingen af te stemmen kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.