Training veilig werken met gevaarlijke stoffen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Informatie

Voor de gezondheid van uw medewerkers is het van belang dat zij chemische producten en gevaarlijke stoffen op een veilige manier behandelen en gebruiken. Als werkgever bent u verplicht hiervoor niet alleen de middelen, maar ook de kennis beschikbaar te stellen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Arbowet- en regelgeving.

Met de training ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ krijgt u handvatten om de veilige omgang met gevaarlijke stoffen op praktische wijze toe te passen binnen uw bedrijf. Hiermee geeft u op een juiste wijze invulling aan de geldende wet- en regelgeving en borgt u de gezondheid van uw medewerkers.

Doel van de training
Deelnemers aan de training hebben na het volgen van de dag aantoonbare vakbekwaamheid op het gebied van Veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Programmaonderwerpen
Tijdens deze module komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • wettelijk kader (Arbowet en -besluit, CLP verordening);
  • de H- en P-zinnen én etikettering;
  • aansprakelijkheid bij het gebruik van gevaarlijke stoffen;
  • effecten van gevaarlijke stoffen;
  • gebruik arbeidshygiënische strategie;
  • training en instructie aan medewerkers.

 

 

Doelgroep

De training is bedoeld voor verantwoordelijken voor de opslag van en het werken met gevaarlijke stoffen, zoals de KAM-coördinator, magazijn chef, hoofd technische dienst of productieleider.

Deze training is opgezet voor medewerkers met en minste  een MBO-werk- en denkniveau.

Groepsgrootte
Maximale groepsgrootte: 15 personen.

Data

17 mei 2022

22 november 2022

Prijzen

De training neemt een dag  in beslag  (09.00-16.30 uur) en vindt plaats op het kantoor van BMD Advies in Tilburg. De investering voor deze training bedraagt € 625,- excl. BTW per deelnemer. Vaste BMD-klanten*  ontvangen een korting: de training kost dan per deelnemer € 565,- excl. BTW. Voor een lunch wordt gezorgd.

*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening

Deze training kan incompany gegeven worden. De cases kunnen worden aangepast aan uw specifieke bedrijfssituatie. Op deze wijze zullen de deelnemers de opgedane kennis direct in praktijk brengen.