Training RI&E in een dag

RI & E in een dag
In afwachting van de ontwikkelingen rondom de pandemie organiseert BMD deze training online- en/of fysiek. Afhankelijk van de situatie rond Covid-19 en het aantal aanmeldingen. Tot 6 aanmeldingen kan de training volgens de 1,5 meter richtlijnen verantwoord op locatie kantoor Tilburg worden gegeven.
Informatie omtrent de exacte data en kosten staan onder de tab ‘Data en Prijzen’.

Wat u moet weten over de RI&E?

Elke organisatie moet een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie hebben. De inventarisatie geeft inzicht in de gevaren en risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de ondernemingen. Waar moet u op letten bij het maken van een RI&E en bij het prioriteren van de actiepunten? Wat zegt de arbo-wet hierover?

De training is praktijkgericht. Lever bedrijfsvoorbeelden aan om op deze dag antwoord te krijgen wat u kunt doen. Voor bedrijven van minder dan 25 medewerkers met een branche RI&E bieden we de gelegenheid om een RI&E tijdens de training te ontwikkelen.

Doel van de training RI&E
Na het volgen van deze training:

 • Kunt u een RI&E uitvoeren
 • Kunt u een plan van aanpak maken
 • Kunt u van uw RI&E een levendige instrument maken
 • Weet u hoe u de geïnventariseerde risico’s kunt evalueren
 • Bent op de hoogte van de nieuwe Arbowetgeving ten aanzien van de RI&E
 • Weet u hoe de inspecteurs van SZW toezicht houden op uw RI&E
 • Weet u wanneer de RI&E getoetst moet worden door in de Arbowet aangewezen Arbo deskundigen
 • Weet u hoe het plan van aanpak kan uitdragen in uw organisatie

Programma-onderwerpen

– Wat kom ik halen brengen?
– Begrippen gevaar, risico, veiligheidscultuur, techniek, organisatie en gedrag, basisrisicofactoren.
– Soorten instrumenten
– De ins en outs van risico-inventarisaties
– Nadere inventarisaties
– Uitvoering
– Vervolg stappenplan en de valkuilen
– Toetsing van de en werkwijze inspecteur van ministerie SZW

Zakboek

De deelnemers ontvangen het zakboek: Wat u moet weten over de RIE

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Pieter Diehl.

Interessante artikelen:
Arborisico’s als uitgangspunt voor bedrijfsstrategie

Verhogen boetes RI&E

Doelgroep

 • Arbocoördinatoren,· Preventiemedewerkers
 • Veiligheidskundig adviseurs
 • HR-adviseurs
 • OR-leden

Groepsgrootte
Maximale groepsgrootte: 15 personen.

Data

4 november 2020

Prijs fysieke training

De training neemt een dag  in beslag  (09.00-16.00 uur) en vindt plaats  op het kantoor van BMD Advies in Tilburg. De kosten voor deze training bedragen € 625,- excl. BTW per deelnemer. Vaste BMD-klanten*  ontvangen een korting: de training kost dan per deelnemer € 565,- excl. BTW. Voor een lunch wordt gezorgd.

Prijs Online training

2 sessies van 2 uur is € 250,- excl. BTW voor deelnemers van BMD Advies Zuid-Nederland* of € 275, excl.  BTW voor niet deelnemers.

*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening

BMD Advies kan deze training ook in-company plaats vinden.  De training wordt dan aangepast aan uw specifieke bedrijfssituatie. De deelnemers kunnen de opgedane kennis direct in praktijk brengen door deze samen met de trainer op de werkvloer toe te passen. Voor meer informatie en om doelen en verwachtingen af te stemmen kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.