Training Omgaan met ongevallen

Omgaan met ongevallen

Informatie

Aansprakelijkheid, meldingsplicht en ongevallenonderzoekongevallen- BMD Zuid

Natuurlijk staat BMD Advies u graag bij wanneer u met een ongeval te maken hebt. Toch is het goed om te weten wat er op u afkomt bij een bedrijfsongeval. Daarom organiseert BMD Advies Zuid-Nederland in samenwerking met Mr. Henk Koenders van Inspectie SZW de praktische online training Omgaan met ongevallen: aansprakelijkheid, meldingsplicht en ongevallenonderzoek.

Praktische oefeningen en cases

Tijdens deze online training wordt door middel van praktische oefeningen en cases het hele proces van melding, onderzoek en afhandeling van (bijna) ongevallen en incidenten systematisch behandeld. Elke stap in dit proces en de daarmee samenhangende kritische succesfactoren komende uitgebreid aan de orde. Mr. Henk Koenders gaat in op de werkwijze van de Inspectie SZW en vertelt hoe het staat met aansprakelijkheid en de (mogelijke) gevolgen voor uw organisatie.

Programmaonderdelen

 • Het proces van melding, registratie en onderzoek van ongevallen en incidenten
 • Het melden van ongewenste gebeurtenissen stimuleren
 • Werkwijze Inspectie SZW
 • Belangrijke uitgangspunten voor incidentenonderzoek
 • Het verzamelen en ordenen van feiten
 • Aansprakelijkheid: welke verantwoordelijkheid heb je en waarvoor kun je aansprakelijk worden gesteld?
 • Communicatieplan
 • Beleid maken met betrekking tot het melden en registreren (bijna)ongevallen

Aan de training is geen examen verbonden, u ontvangt wel een certificaat van deelname.
Voor nadere informatie over de online training Omgaan met ongevallen kunt u contact opnemen met de heer Pieter Diehl 06 47995226.

Doelgroep

 • Preventiemedewerkers
 • Kam medewerkers
 • Arbocoördinatoren
 • VGWM-commissieleden
 • Medewerkers personeelszaken

Groepsgrootte
Maximale groepsgrootte: 15 personen

Data

4 februari 2021 (09:00-11:30 uur)

1 juli 2021

Prijs Online training

1 sessie van 2,5 uur is € 200,- excl. BTW voor deelnemers van BMD Advies Zuid-Nederland* of € 220, excl.  BTW voor niet deelnemers.

Prijs fysieke training

De training neemt een dag  in beslag  (09.00-16.00 uur) en vindt plaats  op het kantoor van BMD Advies in Tilburg. De kosten voor deze training bedragen € 625,- excl. BTW per deelnemer. Vaste BMD-klanten*  ontvangen een korting: de training kost dan per deelnemer € 565,- excl. BTW. Voor een lunch wordt gezorgd.

*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening

BMD biedt deze online training ook incompany aan.  Voor meer informatie en om doelen en verwachtingen af te stemmen kunt u contact opnemen met Pieter Diehl 06 47995226.