Training Milieucoördinator

Training Milieucoördinator

In afwachting van de ontwikkelingen rondom de pandemie organiseert BMD deze training online- en/of fysiek. Afhankelijk van de situatie rond Covid-19 en het aantal aanmeldingen. Tot 6 aanmeldingen kan de training volgens de 1,5 meter richtlijnen verantwoord op locatie kantoor Tilburg worden gegeven.
Informatie omtrent de exacte data en kosten staan onder de tab ‘Data en Prijzen’.

Informatie

Tijdens de Training Milieucoördinator wordt in korte tijd de milieubasiskennis overgebracht. Wanneer moet je een milieuvergunning hebben en wanneer is het Activiteitenbesluit van toepassing? Wat is er veranderd met de omgevingsvergunning (Wabo)? Wat is de rol van een milieuhandhaver? Hoe bewaak ik de naleving van alle voorschriften? Met deze en andere vragen worden medewerkers die ‘milieu’ op hun bordje hebben regelmatig geconfronteerd. De praktijk staat hierbij centraal.

Doel van de Training Milieucoördinator

Het doel van deze training is vertrouwd raken met alle relevante milieu-onderwerpen. Tijdens de training komen het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheervergunning, de Waterwet en de omgevingsvegunning (Wabo) uitgebreid aan de orde. Daarnaast krijgt u tips om een goede relatie met bijvoorbeeld overheid en omgeving op te bouwen. Na het volgen van deze training bent u een gesprekspartner met kennis van zaken en weet u wat er verwacht wordt van u in de rol van milieucoördinator

Programmaonderwerpen

Naast het behandelen van de theoretische achtergronden wordt vooral veel ruimte geboden voor uitwisselen van ervaringen, milieuproblemen en praktijksituatie. Tijdens de training wordt gewerkt met cases, eventueel door deelnemers zelf ingebracht. Zelfwerkzaamheid van de deelnemers door middel van (huis)werkopdrachten vormt een belangrijk onderdeel van de training.

Milieuwet- en regelgeving

 • Wet milieubeheer;
 • Activiteitenbesluit;
 • Omgevingsvergunning (Wabo);
 • Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
 • Waterwet;
 • Procedure vergunningverlening;
 • Handhaving;

Milieuaspecten;

 • Gevaarlijk afval;
 • Energiekosten;
 • (afval)water;
 • Bodem;
 • Lucht;
 • Geluid;
 • Opslag (gevaarlijke) grond- en hulpstoffen.

Na de training

Met de kennis en praktische vaardigheden die tijdens deze training worden opgedaan, kunnen medewerkers:

 • Fungeren als aanspreekpunt voor milieuzaken;
 • Knelpunten op milieugebied signaleren;
 • Praktisch eenvoudige oplossingen verzorgen, zo nodig in overleg met milieudeskundigen;
 • Collega’s informeren en instrueren over milieuzaken;
 • Gastheer/gastvrouw zijn bij een bezoek van milieuhandhavers.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van BMD.

Doelgroep
De training is bedoeld voor medewerkers die binnen het bedrijf belast zijn met milieutaken en –verantwoordelijkheden, zoals milieucoördinatoren, staf- en lijnfunctionarissen, managers productie. Deze training is opgezet voor medewerkers met en minste  een MBO-werk- en denkniveau.

Groepsgrootte
Maximale groepsgrootte: 15 personen

Data

5-12-19-26 november 2020

Prijzen

De training neemt vier middagen in beslag  (13.00-17.00 uur) en vindt plaats doorgaans twee keer per jaar plaats  op het kantoor van BMD Advies in Tilburg. De kosten voor deze training bedragen € 1.215,- excl. BTW. Vaste klanten van BMD Advies Zuid-Nederland* betalen € 1.095,-, excl.  BTW.
*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening

Prijs Online training

4 sessies van 1,5 uur is € 500,- excl. BTW voor deelnemers van BMD Advies Zuid-Nederland* of € 550, excl.  BTW voor niet deelnemers.

Mocht u de voorkeur geven aan een Incompany training Milieucoördinator, verzoeken wij u contact op te nemen met een van de BMD adviseurs.