Training Machineveiligheid CE

Machineveiligheid CE

Hoe veilig zijn uw machines? En als ik een nieuwe machine koop met CE markering is die dan veilig?

Jaarlijks vinden er honderden ongevallen met letsel plaats met machines. Om dit te voorkomen heeft de overheid wetgeving gemaakt t.a.v. het werken met machines.
Van alle machines moet een risico inventarisatie plaats vinden. Dit is een nadere inventarisatie verplichting als onderdeel van de risico inventarisatie. Alle nieuwe machines na 1995 moeten CE gemarkeerd zijn. Dit is meer dan een CE sticker op de machine!

Deze training is bedoeld om u het overzicht te geven en op de hoogte te brengen van de voorschriften van de machinerichtlijn en de CE-markering van machines. Als u in uw bedrijf te maken heeft met machines en arbeidsmiddelen, dan krijgt u de tools om uw machines te beoordelen volgens CE-machinerichtlijn.

Doel
Na het volgen van de training bent u in staat om binnen uw bedrijf risicobeoordelingen uit te voeren en krijgen u praktische handvatten om machines, na modificaties, ontwerp en samenstellen, opnieuw CE- te markeren. De training is opgebouwd uit drie modules: Wet- en regelgeving, Keuring & Ingebruikneming en CE-markering.

Programmaonderwerpen

  • Basisprincipes rondom wet- en regelgeving machineveiligheid;
  • Kennis van de Machinerichtlijn en Richtlijn Arbeidsmiddelen;
  • Stappenplan bij ontwerp, modificaties en samenstellen machines;
  • Stappenplan bij inkoop machines;
  • Stappenplan CE-markering;
  • Het uitvoeren van een risicobeoordeling machine

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van BMD.

Doelgroep

De training Machineveiligheid is bedoeld voor ontwerper(s), inkoper(s), Hoofd Technische Dienst, preventiemedewerkers en KAM-managers.

Groepsgrootte
Maximale groepsgrootte: 15 personen.

Data

5 april 2022

8 november 2022

Prijzen

De training neemt een dag  in beslag  (09.00-16.30 uur) en vindt plaats op het kantoor van BMD Advies in Tilburg. De kosten voor deze training bedragen € 625,- excl. BTW per deelnemer. Vaste BMD-klanten*  ontvangen een korting: de training kost dan per deelnemer € 565,- excl. BTW. Voor een lunch wordt gezorgd.

Prijs Online training

De training neemt 1 dagdeel in beslag; 2 uur online sessie-half uur pauze-1,5 uur online sessie + 1 uur persoonlijke digitale begeleiding door specialist Pieter Diehl.
De kosten voor deze training bedragen € 625,- excl. BTW per deelnemer. Vaste BMD-klanten*  ontvangen een korting: de training kost dan per deelnemer € 565,- excl. BTW.

 

*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening

BMD Advies kan deze training ook in-company plaatsvinden.  De in-company training wordt dan aangepast aan uw specifieke bedrijfssituatie. De deelnemers kunnen de opgedane kennis direct in praktijk brengen door samen met de trainer op de werkvloer in de eigen organisatie de theorie te toetsen aan de werkelijke situatie. Voor meer informatie en om doelen en verwachtingen af te stemmen kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.