Training Machineveiligheid CE

Controle installaties

Hoe veilig zijn uw machines? En als ik een nieuwe machine koop met CE markering is die dan veilig?

Jaarlijks vinden er honderden ongevallen met letsel plaats met machines. Om dit te voorkomen heeft de overheid wetgeving gemaakt t.a.v. het werken met machines.
Van alle machines moet een risico inventarisatie plaats vinden. Dit is een nadere inventarisatie verplichting als onderdeel van de risico inventarisatie. Alle nieuwe machines na 1995 moeten CE gemarkeerd zijn. Dit is meer dan een CE sticker op de machine!

Deze cursus is bedoeld om u het overzicht te geven en op de hoogte te brengen van de voorschriften van de machinerichtlijn en de CE-markering van machines. Als u in uw bedrijf te maken heeft met machines en arbeidsmiddelen, dan krijgt u de tools om uw machines te beoordelen volgens CE-machinerichtlijn.

Doel:

Na het volgen van de training bent u in staat om binnen uw bedrijf risicobeoordelingen uit te voeren en krijgen u praktische handvatten om machines, na modificaties, ontwerp en samenstellen, opnieuw CE- te markeren. De training is opgebouwd uit drie modules: Wet- en regelgeving, Keuring & Ingebruikneming en CE-markering.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Waar moet ik op letten bij het aanschaffen van een nieuwe machine?
 • Wat is de relatie CE markering en de RI&E
 • Krijgen alle bestaande machines een CE-markering?
 • Er wordt een nieuwe machine in een oude productielijn geplaatst, valt alles nu onder CE-markering?
 • We hebben de machines gewijzigd, moet er nu een CE-markering op?

Doelgroep:

De training Machineveiligheid is bedoeld voor ontwerper(s), inkoper(s), Hoofd Technische Dienst, preventiemedewerkers en KAM-managers.

Inhoud:

 • Basisprincipes rondom wet- en regelgeving machineveiligheid;
 • Kennis van de Machinerichtlijn en Richtlijn Arbeidsmiddelen;
 • Stappenplan bij ontwerp, modificaties en samenstellen machines;
 • Stappenplan bij inkoop machines;
 • Stappenplan CE-markering;
 • Het uitvoeren van een risicobeoordeling machine

Duur:
13 september 2018, 9.00-16.30 uur. Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Maximale groepsgrootte: 15 personen
Kosten: € 625,- excl. BTW per deelnemer incl. lunch, catering en materiaal. Vaste BMD-klanten*  ontvangen een korting: de training kost dan per deelnemer € 565,- excl. BTW. In-company: voorstel op maat.

Aanmelden:
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan direct via het inschrijfformulier op deze website.

*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening