Arbocoördinator/ Preventiemedewerker

Informatie

De Arbocoördinator of preventiemedewerker is inmiddels een begrip in Arbo-land, de functie krijgt steeds meer ‘body’. De Arbocoördinator Preventiemedewerker draagt samen met de andere Arboprofessionals zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers. Hiermee kan onder andere uitval van mensen, als gevolg van door werk veroorzaakte ongevallen of ziekte, worden voorkomen.

Ook zijn er steeds meer Arbocoördinatoren en Preventiemedewerkers nauw betrokken bij het vormgeven van het arbobeleid. Gedegen kennis en informatie is natuurlijk onontbeerlijk om een goede invulling te kunnen geven aan deze belangrijke functie.

Doel van de training Arbocoördinator Preventiemedewerker

Het doel van deze training is vertrouwd raken met alle relevante Arbo-onderwerpen. Tijdens de training komt de rol van de Arbocoördinator Preventiemedewerker expliciet aan de orde. Daarnaast worden thema’s als wet- en regelgeving, Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), arbomanagement, aansprakelijkheid, verzuimbeleid en veiligheidsbeleid behandeld.

Programmaonderwerpen

  • Europese en nationale arbo-wetgeving;
  • Risico-inventarisatie en –evaluatie inclusief plan van aanpak;
  • Aansprakelijkheid;
  • Actorenanalyse;
  • Arbobeleid (ISO 45501);
  • Ongevallenanalyse;
  • BHV-beleid;
  • Werken met beeldscherm, in besloten ruimte en op hoogte;
  • Werken met en opslag gevaarlijke stoffen;
  • Communicatie en leiderschap

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Pieter Diehl, telefoonnummer
(013) 8000 300. 

Doelgroep

De training is bedoeld voor medewerkers die binnen het bedrijf belast zijn met de rol van Arbocoördinator/Preventiemedewerker. Deze training is geschikt voor eenieder die in korte tijd inzicht wil krijgen in arbeidsomstandigheden thema’s en –wetgeving. De training is opgezet voor medewerkers met ten minste MBO-werk- en denkniveau.

Groepsgrootte
Maximale groepsgrootte: 15 personen.

Data

25 maart, 1-15-22 april 2021

5-12-26 oktober, 2 november 2021

Prijs training

De training neemt vier middagen in beslag  (13.00-17.00 uur) en vindt plaats op het kantoor van BMD Advies in Tilburg. De kosten voor deze training bedragen € 1.215,- excl. BTW. Vaste klanten van BMD Advies Zuid-Nederland* betalen € 1.095,-, excl.  BTW. Ook krijgt u de uitgave ‘Preventiemedewerker, een praktische handleiding’ cadeau.

Prijs Online training

4 sessies van 1,5 uur is € 500,- excl. BTW voor deelnemers van BMD Advies Zuid-Nederland* of € 550, excl.  BTW voor niet deelnemers. Ook krijgt u de uitgave ‘Preventiemedewerker, een praktische handleiding’ cadeau.

*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening

Incompany

BMD Advies kan de training Arbocoördinator / Preventiemedewerker ook incompany aanbieden.  Voor meer informatie en om doelen en verwachtingen af te stemmen kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.