Structurele dienstverlening

Over onze structurele dienstverlening

Veel ondernemers hebben zo nu en dan behoefte aan advies op het gebied van milieu, arbo, (externe) veiligheid, juridische zaken, managementsystemen, energie en maatschappelijk verantwoord (duurzaam) ondernemen. Het voldoen aan wet- en regelgeving op milieu- en arbo-gebied is vaak complex, ook het aanvragen en actueel houden van bijvoorbeeld de omgevingsvergunning Milieu of de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is voor veel bedrijven tijdrovend en vereist vaak specialistische kennis.

Om gemakkelijk en tegen aanvaardbare kosten in deze behoefte te voorzien, werken wij bij meer dan 90% van onze klanten op basis van een ‘overeenkomst structurele dienstverlening’. Daardoor is het mogelijk een langdurige, stabiele en vruchtbare relatie op te bouwen; uw adviseur kent alle ins en outs van uw bedrijf en kan u daardoor op proactieve wijze adviseren.

Actieve klant

Een deelnemer is een actieve klant die een duurzame relatie heeft met BMD Advies Zuid-Nederland. Wij kennen de klant en de klant kent ons. Daarnaast is deze klant een ambassadeur voor ons en wij voor hen. We geven elkaar aandacht door contactmomenten, door terugkoppeling en op sociale media.

Om onze klanten proactief te kunnen ondersteunen, onderhouden onze adviseurs jaarlijks contact. Tijdens dit contactmoment wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en de eventuele toekomstplannen worden besproken.

Uw vaste adviseur inventariseert welke gevolgen dit kan hebben ten aanzien van uw bestaande vergunningen, kijkt naar de impact van nieuwe wet- en regelgeving op uw bedrijfsvoering en bepaalt of de milieu- en arbo-voorschriften nog voldoende worden nageleefd.

Voordelen

De overeenkomst structurele dienstverlening biedt u, naast dit jaarlijkse bezoek, nog meer voordelen zoals:

  • altijd 10% korting op de standaard uurtarieven en overige BMD-producten;
  • aantal vrij besteedbare advies uren*;
  • eerstelijns helpdesk;
  • BMD-nieuwsflits inclusief update wet en regelgeving;
  • informatieve (ontbijt)bijeenkomsten (kosteloos).

*(aantal is afhankelijk van de afgesloten overeenkomst)

Doelgroep

Alle bedrijven die te maken hebben met specifieke eisen op gebied van milieu- en Arbo wetgeving en bij het voldoen aan die wetgeving ondersteuning kunnen gebruiken. Daarnaast bedrijven die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen en daarbij advies kunnen gebruiken.

Om deze faciliteiten mogelijk te maken betaalt iedere deelnemer een jaarlijkse bijdrage. De hoogte van de jaarlijkse vaste bijdrage voor BMD structurele dienstverlening is gebaseerd op het aantal medewerkers en bedraagt:

Categorie Tarief (€) Aantal vrij besteedbare advies uren

 

Bedrijven met 0 t/m 49 werknemers € 300,00 2
Bedrijven met 50 t/m 149 werknemers € 450,00 3
Bedrijven met 150 t/m 249 werknemers € 600,00 4
Bedrijven met 250 werknemers of meer € 900,00 6
Holdingcontract € 1.250,00 10

 

De overeenkomst structurele dienstverlening gaat u aan voor de periode van een jaar en geldt tot wederopzegging (ten minste drie maanden vóór aanvang van een kalenderjaar).