Incompany training Interne Audit; Risk Based

Project: Incompany training

Adviseurs: Ingrid Ort en  Saskia de vries

Klant: Bostik Benelux / Den Braven Benelux

Incompany training Interne Audit Bostik BMD Zuid

Probleemstelling

Hilde Beekers, QA Manager Benelux bij Bostik, gaf aan dat de organisatie gecertificeerd is conform de ISO 9001:2015, maar dat het uitvoeren van interne audits laag op het prioriteitenlijstje stond. Een aantal medewerkers is eerder opgeleid tot interne auditor en bevoegd om processen door te lichten, maar specifieke kennis van de ISO 9001:2015 versie ontbrak nog.  Bij Bostik werd nog op de traditionele wijze geaudit: “Procedures en werkinstructies werden letterlijk geaudit, en daar pakten we wel eens een inkooporder of pakbon bij”, aldus Beekers. “Door om de paar jaar naar dezelfde procedures te vragen ontstaat bedrijfsblindheid: we vroegen steeds naar dezelfde weg zonder structurele verbetering te creëren. Het uitvoeren van een audit op basis van aanwezige risico’s was nog onbekend terrein. Daarom vroegen we BMD Advies om de groep interne auditoren binnen Bostik te helpen bij het maken van de vertaalslag naar de HLS-normen en het auditen op basis van risico’s te introduceren.”

Oplossing

Na overleg met Bostik is een custom-made training samengesteld. In een aantal sessies werden de medewerkers van Bostik meegenomen door de verschillende paragrafen van de ISO normen 14001 en 9001 en leerden zij een aantal auditvaardigheden. Ook leerden zij hoe zij aan de hand van doelstellingen en KPI een audit kunnen uitvoeren op basis van de grootste bedrijfsrisico’s op het gebied van kwaliteit en milieu.

Bij risico’s gaat het om het effect van onzekerheden op het behalen van doelstellingen. Aan de hand van een aantal oefeningen liet de trainer van BMD Advies zien dat risico’s en problemen makkelijk met elkaar verward worden. Belangrijk bij  risicomanagement zijn de beheersmaatregelen. Welke maatregelen worden er genomen om de oorzaak van een (potentiële) gebeurtenis weg te nemen en, wanneer een gebeurtenis al plaats heeft gevonden, welke maatregelen worden er getroffen om de gevolgen voor alle stakeholders zo veel mogelijk te beperken. In de interne audit is het aan het auditteam om deze informatie te achterhalen en uiteindelijk in de rapportage te komen tot verbetervoorstellen.

Resultaat

BMD Advies rondde de opdracht bij Bostik inmiddels af. Omdat het lastig blijft om alle informatie te vertalen naar de praktijk, heeft Ingrid Ort in de laatste sessie van de training interne auditor samen met de leden van het auditteam een plan opgezet voor de interne audits voor 2018 en het proces van het kiezen van de hoofdvraag, het samenstellen van auditduo’s en het maken van een scope begeleid.

“Nu wordt het tijd voor de praktijk”, geeft Ingrid Ort tot slot aan, “en onthoud, let op de valkuilen, houd je doel in de gaten, maar vooral: maak auditen leuk!”

Quote:

We hebben de externe audit begin november 2018 gehad. Deze hebben we glansrijk doorstaan, we hadden slechts één kleine observatie. En oh ja, we kregen een compliment voor de interne audit: goed gedocumenteerd en een gecombineerd team had ook veel pluspunten.

(Hilde Beekers, QA Manager Benelux Project)

 TEAM

Ingrid Ort
Partner/Adviseur
verder lezen >

NIEUWS / BLOGS

 AGENDA