Training over milieuzaken voor projectleiders in de bouw

Project: Milieutraining

Adviseur: Sikko Oegema

Klant: Vogels Bouwmanagement in Tilburg

Probleemstelling

Voor de projectleiders van Vogels Bouwmanagement is het aanvragen van omgevingsvergunningen voor de bouw dagelijks werk. Klanten gaan er vaak van uit dat zij dan meteen ook ‘even de milieuvergunningen regelen’. Projectleiders in de bouw zijn geen milieuspecialisten, dus schakelde het bedrijf BMD in voor een kennis impuls.

Oplossing

Een ‘in company’ training voor 6 projectleiders om hen meer milieukennis bij te brengen

Methode

Tijdens twee trainingsmiddagen werden diverse milieuthema’s toegelicht, zoals bodem, water, afval, energie en opslag gevaarlijke stoffen. Ook de Omgevingsvergunning milieu, de melding Activiteitenbesluit en handhaving kwamen uitgebreid aan de orde. De training bleef dicht bij de dagelijkse praktijk: projectleiders legden casussen uit hun eigen werkveld voor aan de BMD trainer. Aan de hand hiervan werd de nieuw geleerde theorie direct helder en toepasbaar.

Resultaat

Na afloop van de training gaven de projectleiders van Vogels aan veel meer zicht te hebben op de ingewikkelde materie rondom milieukwesties. Het stelt hen in staat hun klanten nog beter te adviseren.

Quote:

“Dankzij deze training weten we nu waar de grens ligt tussen zaken die wij zelf kunnen doen om onze klant te helpen en ingewikkelde materie waar we onze vingers niet aan willen branden, maar experts voor moeten inschakelen.”

(Dennis Vogels, directeur/eigenaar Vogels Bouwmanagement)