Incompany Training ADR Awareness

Incompany Training ADR Awareness

ADR transportwetgeving

Bedrijven die betrokken zijn bij het verzenden of het vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg of het met dit vervoer samenhangende verpakken, vullen, beladen of lossen, hebben te maken met de transportwetgeving van het ADR. Medewerkers die betrokken zijn bij deze werkzaamheden moeten zijn opgeleid volgens hoofdstuk 1.3 van het ADR (ADR Awareness).

Daarom ontwikkelde BMD Advies Zuid-Nederland de Awareness-training ADR  Incompany training voor bedrijven. De Incompany training wordt helemaal afgestemd op uw eigen bedrijfsprocessen en stoffen die binnen uw bedrijf worden verladen en opgeslagen. Er is uiteraard ook veel ruimte voor het bespreken van praktijksituaties en het beantwoorden van vragen. Natuurlijk kan de training eventueel gecombineerd worden met een vakbekwaamheidstraining in het kader van de PGS 15.

Doel

Voldoen aan de wettelijke verplichting door werknemers op de hoogte te stellen van de veiligheidsvoorschriften en het bewust maken van de aanwezige risico’s bij het vervoer en op- en overslag van gevaarlijke stoffen.

Programmaonderwerpen

  • Algemene opleiding: wat zijn de algemene eisen en voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg?
  • Specifieke functie opleiding*: medewerkers die binnen uw bedrijf een verantwoordelijkheid hebben gekregen als het gaat om vervoer van gevaarlijke stoffen, worden op dat punt apart opgeleid.
  • Veiligheidsopleiding: veilig omgaan met gevaarlijke stoffen staat of valt met de bewustwording van de gevaren. Een apart deel van de training is dan ook gericht op de risico’s van het omgaan met gevaarlijke stoffen en de gevolgen die ongevallen kunnen hebben. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er te treffen en welke noodmaatregelen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Stephan van Helden, telefoonnummer (013) 8000 300.

 

*De opleiding geldt ook voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren onder een van de vrijstellingsbepalingen, zoals de 1000 puntenregeling of vervoer van uitsluitend Limited Quantity (LQ) verpakkingen. U kunt de exacte opleidingseisen vinden in hoofdstuk 1.3 van het ADR.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor werknemers die betrokken zijn bij het vervoeren, verpakken, verladen en verzenden van gevaarlijke stoffen.

 

Groepsgrootte
Maximale groepsgrootte: 15 personen

Data en Prijzen

De datum stellen we vast in overleg met de klant.
De training duurt, afhankelijk van uw bedrijfssituatie 2 uur tot een dagdeel. Wij maken graag voor u een voorstel op maat.

Incompany

BMD Advies kan deze training ook in-company plaatsvinden. De training wordt dan aangepast aan uw specifieke bedrijfssituatie. Voor meer informatie en om doelen en verwachtingen af te stemmen kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.