Incompany training ADR Awareness;
Tata Steel Tubes BV tilt ADR-veiligheid naar een hoger niveau

Project: voldoen aan de eisen van de ADR

Adviseur: Stephan van Helden, ADR-veiligheidsadviseur

Klant: Tata Steel Tubes BV, locaties Oosterhout, Maastricht en Zwijndrecht, Contactpersoon: Coen Zandvliet, HSE Coördinator (Oosterhout)

Tata Steel case ADR Awareness- BMD advies

 

Case

Tata Steel Tubes BV moet voldoen aan de ADR, een richtlijn om de veiligheid bij vervoer en daarmee samenhangende processen zoals verzenden, laden en lossen van gevaarlijke stoffen te waarborgen en riep daarbij de hulp in van BMD Advies.

De aanpak

Training ADR Awareness

Veiligheidsadviseur Stephan van Helden verzorgde de training ADR Awareness voor alle betrokken medewerkers van de drie vestigingen van Tata Steel Tubes BV (Oosterhout, Maastricht, Zwijndrecht). De training ADR Awareness heeft een vast format, opgedeeld in drie onderdelen:

  1. Algemene opleiding: hierbij wordt aandacht besteed aan de algemene eisen en voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, de verschillende symbolen voor en eigenschappen van gevaarlijke stoffen.
  2. Specifieke functie opleiding: in het tweede deel worden de medewerkers per functiegroep getraind, waarbij hun specifieke taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen centraal staan.
  3. Veiligheidsopleiding: volgens de ADR moeten medewerkers ook om kunnen gaan met de risico’s en gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen – inclusief het laden of lossen – en de juiste veiligheids- en noodmaatregelen kunnen treffen. Tijdens het laatste onderdeel komen deze thema’s uitgebreid aan de orde.

ADR-audit en jaarverslag

Naast de training ADR Awareness voerde Stephan van Helden op de drie vestigingen een ADR-audit uit, waarbij onder meer aandacht werd besteed aan verpakkingen, etikettering, werkprocessen en werkinstructies. Aan de hand van deze audit gaf Stephan een aantal concrete aanbevelingen om de kans op fouten en mogelijk ook ongevallen te verkleinen. De resultaten van de ADR-audit werden gerapporteerd in het eveneens verplichte ADR-jaarverslag.

Resultaat

Met de training ADR Awareness, de ADR-audit en het ADR-jaarverslag kennen de betrokken medewerkers de risico’s die gepaard gaan met het vervoer en op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Hiermee kon Tata Steel Tubes BV de veiligheid naar een hoger niveau tillen en voldoet het bedrijf weer volledig aan de specifieke eisen van de ADR.

Quote Coen Zandvliet

“Toen bleek dat de ADR-richtlijn van toepassing was op onze vestigingen, dacht ik direct aan BMD Advies; bij een andere werkgever had ik eerder al eens samengewerkt met Stephan. Bij de training ADR Awareness waren de deelnemers erg enthousiast. Voor sommigen was het echt een eyeopener; zo wist niet iedereen dat gevaarlijke afvalstoffen op een bepaalde wijze gelabeld moeten worden. Stephan voerde ook de verplichte ADR-audit uit. We kunnen nu aan de slag met de aanbevelingen die hieruit voortvloeien.”

Meer weten en aanmelden

Heeft u nog vragen over de Incompany training ADR Awareness bij Tata Steel Tubes B.V. of wilt u een Incompagny training, dan kunt u contact opnemen met Stephan van Helden 06 50919370.

Meer informatie en aanmelden Incompany training ADR Awareness.

TEAM

Stephan van Helden
Adviseur
Lees verder >

NIEUWS / BLOGS

 AGENDA