'Evaluatie en update maatregelen Corona RI&E' voor preventiemedewerkers

Corona RI&E BMD AdviesTer ondersteuning van de preventiemedewerkers geeft BMD Advies de online bijeenkomst ‘Evaluatie en update maatregelen Corona RI&E’. Tijdens deze sessie komt een update van de maatregelen aan de orde en wordt er geëvalueerd wat corona de afgelopen periode voor het maken van een RI&E heeft betekend.
Kijk onder de tab ‘Data en Prijzen’ welke kosten aan de sessie zijn verbonden.

Een aantal reacties van deelnemers praktische sessie juni en september 2020:
“Leerzame sessie die de ogen geopend hebben”
“Goed te volgen online, ruimte voor vragen”
“Goed georganiseerd, een compliment waard!”

De corona RI&E en de Preventiemedewerker

Organisaties moeten volgens artikel 5 van de arbeidsomstandighedenwet een risico inventarisatie hebben. Deze risico inventarisatie dient actueel, betrouwbaar, compleet, te zijn voorzien van een risico beoordeling en van een plan van aanpak. Bij organisaties met meer dan 25 medewerkers dient deze RI&E getoetst te worden door een in de Arbowet aangewezen gecertificeerde deskundige.

Verdiepende RI&E noodzakelijk

De RI&E dient actueel te zijn. Bij reorganisatie, werkplek aanpassingen, veranderingen productieprocessen, aanschaf nieuw meubilair dient de RI&E geüpdatet te worden. Ook wanneer de medewerkers blootstaan aan extra risico’s dient een extra RI&E uitgevoerd worden. Het Corona virus behoort tot de risicogroep biologische agentia. Volgens het Arbobesluit artikel 4.84 moet hiervoor een verdiepende RI&E worden uitgevoerd. De situatie ten tijde van de corona crisis zorgt ervoor dat het risiconiveau van uw organisatie van 1 naar 3 à 4 gaat. Dit wil zeggen dat de medewerkers kans hebben om besmet te raken. Gezien de extra nieuwe risico’s dient een nieuwe RI&E uitgevoerd te worden.

Programma onderwerpen:

– Hoe u besmettingsgebieden kan herkennen en kan voorkomen.
– Welke organisatorische maatregelen moet u treffen.
– Welke technische maatregelen moet u treffen.
– Welke BHV aspecten dienen aandacht te hebben.
– Hoe ‘Corona Proof’ werkplekken eruit zien.
– Hoe voert u een RI&E uit en maakt u een plan van aanpak.

Deelnemers ontvangen na het volgen van de bijeenkomst een aanvullende certificaat “ Risico inventarisatie en Corona”

Na de bijeenkomst ontvangt u een plan van aanpak en een checklist pandemie.

Aanmelden online sessie ‘Evaluatie en update maatregelen Corona RI&E’.

Neem voor meer informatie over de sessie ‘Evaluatie en update maatregelen Corona RI&E’ voor preventiemedewerkers  contact op met Pieter Diehl 06 47995226.

Doelgroep

  • Arbocoördinatoren,· Preventiemedewerkers
  • Veiligheidskundig adviseurs
  • HR-adviseurs
  • OR-leden

Data

In overleg met de deelnemers

Prijs Online training

1 sessie van 1,5 uur is € 125,- excl. BTW voor deelnemers van BMD Advies Zuid-Nederland* of € 137,50, excl.  BTW voor niet deelnemers.
*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening

BMD Advies kan deze training ook in-company plaats vinden.  De training wordt dan aangepast aan uw specifieke bedrijfssituatie. De deelnemers kunnen de opgedane kennis direct in praktijk brengen door deze samen met de trainer op de werkvloer toe te passen. Voor meer informatie en om doelen en verwachtingen af te stemmen kunt u contact opnemen met Pieter Diehl 06 47995226.