Basis training Milieucoördinator

Basis training Milieucoördinator

Tijdens de Training Milieucoördinator wordt in korte tijd de milieubasiskennis overgebracht. Wanneer moet je een milieuvergunning hebben en wanneer is het Activiteitenbesluit van toepassing? Wat is er veranderd met de omgevingsvergunning (Wabo)? Wat is de rol van een milieuhandhaver? Hoe bewaak ik de naleving van alle voorschriften? Met deze en andere vragen worden medewerkers die ‘milieu’ op hun bordje hebben regelmatig geconfronteerd. De praktijk staat hierbij centraal.

Doel van de Basis training Milieucoördinator

Het doel van deze training is vertrouwd raken met alle relevante milieu-onderwerpen. Tijdens de training komen het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheervergunning, de Waterwet en de omgevingsvergunning (Wabo) uitgebreid aan de orde. Daarnaast krijgt u tips om een goede relatie met bijvoorbeeld overheid en omgeving op te bouwen. Na het volgen van deze training bent u een gesprekspartner met kennis van zaken en weet u wat er verwacht wordt van u in de rol van milieucoördinator

Programmaonderwerpen

Naast het behandelen van de theoretische achtergronden wordt vooral veel ruimte geboden voor uitwisselen van ervaringen, milieuproblemen en praktijksituatie. Tijdens de training wordt gewerkt met cases, eventueel door deelnemers zelf ingebracht. Zelfwerkzaamheid van de deelnemers door middel van (huis)werkopdrachten vormt een belangrijk onderdeel van de training.

Milieuwet- en regelgeving

 • Wet milieubeheer;
 • Activiteitenbesluit;
 • Omgevingsvergunning (Wabo);
 • Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
 • Waterwet;
 • Procedure vergunningverlening;
 • Handhaving;

Milieuaspecten;

 • Gevaarlijk afval;
 • Energiekosten;
 • (afval)water;
 • Bodem;
 • Lucht;
 • Geluid;
 • Opslag (gevaarlijke) grond- en hulpstoffen.

Na de training

Met de kennis en praktische vaardigheden die tijdens deze training worden opgedaan, kunnen medewerkers:

 • Fungeren als aanspreekpunt voor milieuzaken;
 • Knelpunten op milieugebied signaleren;
 • Praktisch eenvoudige oplossingen verzorgen, zo nodig in overleg met milieudeskundigen;
 • Collega’s informeren en instrueren over milieuzaken;
 • Gastheer/gastvrouw zijn bij een bezoek van milieuhandhavers.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de trainer Sikko.Oegema@bmdzuid.nl, 06-50672713.

Doelgroep
De training is bedoeld voor medewerkers die binnen het bedrijf belast zijn met milieutaken en –verantwoordelijkheden, zoals milieucoördinatoren, staf- en lijnfunctionarissen, managers productie. Deze training is opgezet voor medewerkers met en minste  een MBO-werk- en denkniveau.

Groepsgrootte
Maximale groepsgrootte: 15 personen

Data

12-19 mei + 2-9 juni 2022

3-10-24 november + 1 december 2022

Prijzen

De training neemt vier middagen in beslag  (13.00-17.00 uur) en vindt plaats doorgaans twee keer per jaar plaats  op het kantoor van BMD Advies in Tilburg. De kosten voor deze training bedragen € 1.215,- excl. BTW. Vaste klanten van BMD Advies Zuid-Nederland* betalen € 1.095,-, excl.  BTW.
*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening

*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening

Mocht u de voorkeur geven aan een Incompany training Milieucoördinator, verzoeken wij u contact op te nemen met een van de BMD adviseurs.