Top 5: tekortkomingen PGS 15

Tekortkomingen PGS 15

opslag gevaarlijke stoffenPGS 15 – Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is de belangrijkste en meest toegepaste richtlijn uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. In PGS 15 staan eisen voor opslag en tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Hoewel de richtlijn op veel bedrijven van toepassing is, zien we in de praktijk dat er lang niet altijd aan de eisen wordt voldaan. In dit artikel een top 5 van tekortkomingen PGS 15 die we veel in de praktijk tegenkomen.

1. Brandwerendheid opslagvoorziening

Misschien wel het belangrijkste punt uit de PGS 15 – brandwerendheid – blijkt toch vaak niet volledig op orde. Ook als de juiste voorzieningen wel aanwezig zijn, wordt de brandwerendheid nogal eens teniet gedaan bij (leiding-)doorvoeren door brandwerende muren of bijvoorbeeld omdat de deuren niet zelfsluitend zijn. Bij de opslag van gasflessen vormen de veiligheidsafstanden regelmatig een probleem: de ruimte is er niet altijd om de veiligheidsmarges aan te houden.

2. Stoffenscheiding

Stoffen die een ongewenste reactie met elkaar kunnen aangaan, oftewel onverenigbare combinaties, moeten volgens PGS 15 gescheiden worden opgeslagen. Het beschermingsniveau van de opslagvoorziening maakt hierbij niet uit. In de praktijk komen we echter met regelmaat tegen dat onverenigbare combinaties van stoffen toch naast elkaar zijn geplaatst of boven dezelfde lekbak staan. Ook dat laatste is volgens PGS 15 niet toegestaan.

3. Tijdelijke opslag/expeditie en werkvoorraden

In 2016 kwamen er nieuwe regels voor het gereed zetten voor verlading en/of cross-docking. In de praktijk blijkt dat het voor veel bedrijven een uitdaging is om hieraan te voldoen. Ook als het gaat om de werkvoorraad, zijn er binnen PGS 15 kaders gesteld die vaak overschreden worden. Is de hoeveelheid te groot om nog als werkvoorraad gezien te kunnen worden, dan moet deze gewoon naar de PGS-opslagvoorziening.

4. Journaal

Wanneer in een inrichting meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen, moet er volgens PGS 15 een representatief journaal aanwezig zijn. Het journaal geeft hulpverlenende diensten in geval van calamiteiten een beeld van de te verwachten gevaren als gevolg van de opgeslagen stoffen. Dit journaal moet direct toegankelijk zijn. In de praktijk is dit journaal vaak niet compleet, niet actueel of is in het slechtste geval helemaal niet aanwezig.

5. Vakbekwaamheid

PGS 15 stelt de eis dat er altijd tijdens werktijden een vakbekwaam persoon PGS 15 aanwezig moet zijn wanneer er meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Ook moeten bestuurders van heftrucks en andere transportmiddelen opgeleid zijn wanneer zij gevaarlijke stoffen intern transporteren. Een medewerker is volgens PGS 15 vakbekwaam wanneer hij/zij voldoende kennis heeft op het gebied van de omgang met gevaarlijke stoffen en het bestrijden van calamiteiten met gevaarlijke stoffen. De vakbekwaamheid moet aantoonbaar zijn, met bijvoorbeeld certificaten van relevante opleidingen. Omdat de aanwezige kennis niet altijd voldoende aanwezig of actueel is, organiseert BMD Advies Zuid-Nederland de speciale training Opslag gevaarlijke stoffen PGS 15.

Wat kunnen wij voor u betekenen? Training Opslag gevaarlijke stoffen PGS 15

BMD Advies Zuid-Nederland verzorgt op 14 oktober 2021 de training Opslag gevaarlijke stoffen PGS 15. Deze training helpt u op weg om de PGS 15 te begrijpen en deze richtlijn op de juiste manier toe te passen.
Bij deze training wordt theorie afgewisseld met praktijk. Aan de orde komt onder andere:
• relatie met wetgeving: Activiteitenbesluit, vergunning, ADR, Arbowet, EU-GHS, Bouwbesluit
• toelichting en toepassingsgebied PGS 15;
• opslag tot 10 ton en > 10 ton;
• opslag gasflessen;
• tijdelijke opslag;
• incidenten met gevaarlijke stoffen en mogelijke aansprakelijkheden bij calamiteiten.
De training duurt 1 dag, van 9.00 tot 16.00 uur. Voor de lunch wordt gezorgd. Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname waarmee uw vakbekwaamheid aantoonbaar is.
Meer informatie:
https://www.bmdzuid.nl/training-2/training-opslag-gevaarlijke-stoffen-pgs-15/
Bij meerdere deelnemers van één bedrijf is het vaak interessant om de training in company te organiseren, zodat de training geheel op uw situatie afgestemd kan worden.

Toetsing PGS 15

Het is van belang om regelmatig te (laten) toetsen of uw bedrijf nog aan alle aspecten uit PGS 15 voldoet, zodat u bij een controle niet voor verrassingen komt te staan. Uw adviseur ondersteunt u daar graag bij.

Voor meer informatie over zowel de training als de toetsing PGS 15 of de tekortkomingen PGS 15, kunt u contact opnemen met specialist Stephan van Helden 06 50919370.