Toolbox energiebesparing: Op alle niveaus en voor alle (leef)tijden

Blog door: Diane Dijkstra

Bespreekbaar maken

toolbox energiebesparing -BMD ZuidSoms ontdek je iets wat je met anderen wilt delen. De toolbox energiebesparing en de klimaattop CAS 2021 (25 en 26 januari 2021) zijn mooie voorbeelden omtrent klimaatverandering en energiebesparing op alle niveaus en voor alle (leef)tijden. Het blog van Jan Willem de Hoop van november 2018 waarin hij de aanleiding en visie uit de praktijk beschrijft voor het geven van de toolbox energiebesparing, het artikel over de gastles aan middelbare scholieren uit Goes van oktober 2019 en de actualiteit van de klimaattop CAS 2021. Ik ontdekte dat deze initiatieven iets gemeenschappelijk hebben. Ze maken namelijk bespreekbaar hoe het anders kan: Vanuit de grondhouding dat positieve beïnvloeding van gedrag bijdraagt aan meer bewustwording.

Vraag uit de praktijk

In november 2018 schreef Jan Willem de Hoop een blog over zijn ervaringen rond de Toolbox energiebesparing. Aanleiding was de vraag: “Kun jij tijdens onze safety week een toolbox energiebesparing geven?” Die vraag was ontstaan vanuit de filosofie van het bedrijf dat een positieve beïnvloeding van gedrag – op bijna welk onderwerp dan ook – bijdraagt aan een meer bewuste medewerker. Tijdens de toolbox werd besproken welke besparingsmogelijkheden er thuis en bij het bedrijf (nog) mogelijk zijn.

Bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld

In oktober 2019  waren Leerlingen van het Goese Lyceum te gast bij BMD Advies tijdens het project ‘een wereldreis door Goes’. De doelstelling van het project was om de leerlingen te laten ervaren dat iedereen kan bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld. BMD Advies gastheer Jan Willem de Hoop gaf een toolbox energiebesparing  met de boodschap: “Bijna iedereen kan nog wel wat leren over energiebesparing en hoe we daar thuis of op de werkvloer mee om kunnen gaan“. Artikel ‘BMD Advies geeft Toolbox energiebesparing aan leerlingen Goese Lyceum’.

Omgaan met klimaatverandering

Nederland huisvest sinds 2018 het Global Center on Adaptation en is op 25 en 26 januari 2021 gastheer van de internationale online klimaattop CAS 2021. Deze klimaattop richt zich op het vinden van oplossingen om ons aan te passen aan de effecten van klimaatverandering. Het VN Klimaatpanel (IPCC) legt uit welke oplossingen de wetenschap aandraagt voor het omgaan met klimaatverandering.

Oprecht trots

Ik ben, thuis achter mijn computer, oprecht trots dat wij vanuit BMD Advies en Duurzaam Vertrouwd in Nederland ons steentje bijdragen als het gaat om bewustwording rond duurzaam ondernemen. Wij maken op alle niveaus en voor alle (leef)tijden, energiebesparing en klimaatverandering bespreekbaar en brengen onder de aandacht hoe het anders kan.

Draagt u al bij aan een duurzame wereld?

Draagt u al bij aan een duurzame wereld? Ontdek op de website van BMD Advies en AXXIA hoe wij werk maken van duurzaam ondernemen in de breedste zin van het woord.
Bent u benieuwd naar de inhoud van de toolbox? Neem dan contact op met JanWillem.de.Hoop@bmdzuid.nl 06 50830515. Hij informeert u graag.

Groet, Diane Dijkstra