Tarieven energiebelasting 2018 vastgesteld


Dat de energiebelasting omhoog ging, werd al in oktober 2017 bekend gemaakt bij de publicatie van het regeerakkoord 2017 – 2021. In de afgelopen maanden deden dan ook verschillende ‘voorlopige tarieven’ de ronde, maar eind december werden de definitieve tarieven voor de energiebelasting 2018 dan toch gepubliceerd. BMD Advies geeft u inzicht.

Flinke stijging energiebelasting 2018
Met name de extra belasting Opslag Duurzame Energie (ODE) gaat in 2018 flink omhoog: een stijging voor zowel aardgas als elektriciteit tot wel bijna 80%, terwijl de ‘basis’ belastingen een veel lichtere stijging laten zien. De aanpassing van de belastingtarieven brengt vooral voor de grootverbruikers, maar ook voor bedrijven met meerdere locaties extra kosten met zich mee. Daarbij komt dat de factuur voor grootverbruikers, waarbij het werkelijke verbruik maandelijks wordt verrekend, in januari vaak veel hoger uitvalt dan de factuur over december 2017. Het energieverbruik wordt namelijk opgeteld, waarbij staffelprijzen gelden. Zo betaalt u over de eerste 10.000 KWh ruim zeven keer zo veel als over het verbruik tussen de 50.000 en 10.000.000 kWh.

Energiebelasting 2018
Waarom energiebelasting?
Het Nederlandse kabinet wil energiebesparing stimuleren en de CO2-uitstoot verminderen: in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ spreekt men zelfs van een halvering van de CO2-uitstoot (-49%) en gaat daarmee een stuk verder dan de huidige Europese doelstelling van 40%. In 1996 werd de energiebelasting voor het eerst ingevoerd om het efficiënt gebruik van energie te stimuleren. U betaalt u over elke kWh of m3 die u verbruikt energiebelasting aan uw energieleverancier. Deze draagt die belasting weer af aan de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2013 is de Wet Opslag Duurzame Energie van kracht. Dit is een extra belasting op het energieverbruik met als doel de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ regeling te financieren. Om de doelstellingen uit het regeerakkoord en het Energieakkoord te kunnen behalen, zijn de tarieven voor de energiebelasting per 1 januari 2018 tijdelijk verhoogd tot en met 2019. Deze verhoging wordt in 2020 teruggedraaid.

Terugdringen energiekosten
De komende jaren zullen de energiekosten alleen maar toenemen, het belang om de kosten in de hand te houden, wordt daarmee alleen maar groter. Zeker voor grootverbruikers is het daarom zeer verstandig om de energiefactuur periodiek onder de loep te laten houden. Niet alleen om de eventuele ten onrechte in rekening gebrachte kosten aan het licht te brengen, maar ook om te controleren of de factuur en de onderliggende contracten nog steeds aansluiten bij uw huidige situatie. De energiespecialisten van BMD Advies kennen alle ins en outs en werpen graag een deskundige blik op uw factuur en uw contracten. Wellicht komt u in aanmerking voor gedeeltelijke of zelfs volledige vrijstelling van de energiebelasting. Ook kunt u zich aansluiten bij het gunstige BMD-Energiecollectief, of kunnen zij u adviseren bij het afsluiten van een individueel energiecontract. Op die manier hebben zij al voor veel grootverbruikers kosten bespaard.

Energiebesparende maatregelen
De beste manier om kosten te besparen blijft natuurlijk het treffen van energiebesparende maatregelen: want wat u niet gebruikt, hoeft u niet te betalen. BMD Advies berekent voor u de opties, de investeringen en de terugverdientijden. Zo kunt u op uw energiekosten besparen en CO2 reduceren.

Ook de investering in het opwekken van duurzame energie wordt steeds rendabeler. Vooral op het gebied van zonnestroomsystemen zijn de terugverdientijden realistisch. Voor het opwekken van duurzame energie zijn verschillende subsidiemogelijkheden en investeringsregelingen. De specialisten van BMD Advies zoeken graag voor u uit wat de mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame energie en welke fondsen er voor uw bedrijf beschikbaar zijn.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de energiebelasting 2018, het BMD-Energiecollectief, het treffen van energiebesparende maatregelen of het opwekken van duurzame energie: de energiespecialisten van BMD Advies helpen u graag. Bel ons voor meer informatie vrijblijvend op: 013 8000 300, of maak gebruik van ons contactformulier.
BMD-Nieuwsflits, januari 2018