“Ik wil bedrijven helpen bij de implementatie van vaak lastige wet- en regelgeving en ze op een hoger veiligheidsniveau brengen.”

Na mijn opleidingen Chemische Technologie en Technische Bedrijfskunde ben ik bij BMD Advies begonnen als algemeen milieuadviseur, in de breedste zin van het woord. Sinds 2002 begeleid ik bedrijven bij het formuleren van hun milieubeleid en voer ik specialistische projecten in het kader van de Wet milieubeheer uit.

Binnen mijn vakgebied gaat mijn interesse vooral uit naar gevaarlijke stoffen en veiligheid. De laatste jaren heb ik me steeds meer gespecialiseerd op het gebied van externe veiligheid en heb ik projecten uitgevoerd met betrekking tot PGS, BEVI, BRZO en de vervoerswetgeving ADR. Voor dat laatste beschik ik over een vakbekwaamheidsdiploma Veiligheidsadviseur. Daarnaast verzorg ik trainingen met betrekking tot de opslag, omgang en transport van gevaarlijke stoffen. Ik wil bedrijven helpen bij de implementatie van vaak lastige wet- en regelgeving en ze op een hoger veiligheidsniveau brengen.

Buiten de BMD

Buiten het werk ben ik terug te vinden op de racefiets, mountainbike of op de tribune bij PSV. Daarnaast luister ik graag naar muziek.

CONTACT

Stephan van Helden
Adviseur

M 06-50919370 / T (013) 8000 300
stephan.helden@bmdzuid.nl


“Verbinden vind ik belangrijk, de schakel zijn tussen bedrijf en bevoegd gezag, maar ook tussen de klant en mijn collega’s als het om specifieke kennis gaat.”

Sinds 2014 werk ik met veel plezier bij BMD Advies. Bij BMD Advies mag ik mij voornamelijk bezig houden met managementsystemen. Iets waar ik mij bij mijn vorige werkgever SGS ook mee bezig hield. In die hoedanigheid haalde ik mijn lead auditor cursus ISO 9001.  De transitie voor bedrijven van de “oude” ISO normen naar de nieuwe ISO normen met de High Level Structure heb ik tot mijn specialisatie gemaakt.

Buiten de BMD

Mijn hart ligt bij kwaliteits- en milieumanagement. Het takenpakket van een BMD-adviseur is breed, het contact met de klanten intensief. ‘Verbinden’ vind ik belangrijk, de schakel zijn tussen bedrijf en bevoegd gezag/certificerende instelling, maar ook tussen de klant en mijn collega’s als het om specifieke kennis gaat. Wat dat betreft is het team bij BMD heel divers, niet alleen inhoudelijk, maar ook qua leeftijd en interesses. Dat past goed bij mij.

CONTACT

Bas Schevelier
Adviseur

M 06-50814214 / T (013) 8000 300
bas.schevelier@bmdzuid.nl

BLOG


“De ervaring en kennis die ik opdoe in de lokale politiek, komt mij goed van pas bij het aanvragen van complexe omgevingsvergunningen voor klanten.”

 

Als consultant ‘Omgeving’ ben ik al jarenlang werkzaam bij BMD Advies. Ik verzorg onder meer de training Milieucoördinator en de Audittrainingen. Het is mijn passie om kennis en deskundigheid over te dragen aan onze klanten. Dit stelt hen dan weer in staat om milieubeleid te maken en in dit vakgebied een goede gesprekspartner te worden; intern voor hun collega’s en extern voor lokale overheden. Het is fantastisch om te zien hoeveel mooie stappen voorwaarts we, samen met veel klanten, al hebben gezet op het gebied van duurzaamheid. Milieuwinst boeken, daar draait het voor mij om in dit mooie vak!

Buiten de BMD

Als hobby hou ik thuis schapen. Verder ben ik naast mijn werk heel actief en sociaal betrokken. Als fractievoorzitter van een politieke partij in Schijndel, maar ook als voorzitter van de stichting Anders. Daarmee organiseren we jaarlijks het 1 Anders festival, een fantastische happening, waar artiesten en kunstenaars uit de hele wereld optreden en ook workshops geven aan scholieren. We proberen op die manier het publiek een open blik op de wereld te geven. BMD Advies Zuid-Nederland was een aantal jaren sponsor. Zo ging in 2012 de sponsorbijdrage naar Studio Betonrot, die met duurzame materialen de aankleding van het 1 Ander festival verzorgde.

Interesse?  www.1Anderfestival.nl en www.studio-betonrot.nl

CONTACT

Sikko Oegema
Adviseur

M 06-50672713 / T (013) 8000 300
sikko.oegema@bmdzuid.nl


Een management systeem zet je niet op vanwege het mooie certificaat aan de muur, maar als instrument om bedrijfsprocessen te verbeteren.

Mijn eerste kennismaking met BMD advies was in 1991. Ik werkte toen voor Quaker Oats, waar BMD advies een Enviroscan uitvoerde: een grondige milieu doorlichting waarbij alle milieuaspecten van het bedrijf in kaart werden gebracht. Drie werkgevers later ben ik zelf aan de slag gegaan als adviseur bij BMD Advies en inmiddels vorm ik samen met Henk en Steven de directie van BMD Advies Zuid Nederland. Naast het aansturen van de organisatie werk ik ook graag als adviseur bij onze klanten.

Mijn specialiteit ligt in het opzetten van management systemen. Dat doe ik graag op een praktische manier die aansluit bij de bestaande werkwijze van een bedrijf. Een management systeem zet je niet op vanwege het mooie certificaat aan de muur. Het is een goed instrument dat een directie in kan zetten om de bedrijfsprocessen te verbeteren.

Graag deel ik mijn kennis en ervaring met onze klanten. Ik krijg ook veel energie van het vergroten van mijn eigen kennis. Zo heb ik in de periode 2013-2017 op Nyenrode de opleiding Master of Business Administration gevolgd.

Buiten de BMD

In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te tuinieren in onze ‘Engels getinte’ tuin. Verder tennis ik graag met vriendinnen en ga ik twee keer per week naar de sportschool.

CONTACT

Ingrid Ort-Wiegant
Partner / Adviseur

06-52238693 / T (013) 8000 300
ingrid.ort@bmdzuid.nl

BLOG


“Het zijn uiteindelijk de mensen die het verschil maken. Als je hen meekrijgt in een veranderproces, dan pas kun je als organisatie je doelen verwezenlijken.”

Arbo- en veiligheidsbeleid moet gestoeld zijn op het bevorderen van een veilige en duurzame werkomgeving én de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Als hogere veiligheidskundige en organisatie adviseur wil ik een bijdrage leveren aan het realiseren van de strategische doelen van een organisatie.

Van huis uit ben ik werktuigbouwkundige. Hoewel veiligheid voor een groot deel om techniek gaat, zijn het uiteindelijk de mensen die het verschil maken. Ik heb er dan ook plezier in om organisaties bij te staan in het veranderproces, waarin medewerkers zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun taak, het eigenaarschap oppakken en het voortouw durven nemen. Alleen op die manier kan een organisatie haar doelen verwezenlijken. Dr. Stephen Covey, auteur van ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’, was voor mij een enorme inspiratiebron. Ik ben gecertificeerd Coveytrainer en heb al veel leidinggevenden gecoacht en getraind in het ontwikkelen van leiderschap. Ik wil mensen graag verbinden en inspireren, hen helpen zich te ontwikkelen en doelen te laten realiseren. Met die mooie combinatie van de twee werelden arbo/veiligheid en leiderschap kan ik echt iets voor een organisatie betekenen.

Sinds november 2015 werk ik vol enthousiasme bij BMD Advies Zuid-Nederland. Binnen BMD Advies zijn verschillende disciplines als milieu, veiligheid, arbo, energie en management aanwezig. Dat je die kennis en kunde vanuit één organisatie kunt bieden, levert een heel groot voordeel op voor de klant.

Buiten de BMD

Ook buiten mijn werk ben ik actief binnen het vakgebied. Ik heb veel boeken geschreven over onderwerpen als veiligheid, OHSAS 18001, arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en leiderschap. Daarnaast fungeer ik regelmatig als spreker en inspirator bij congressen, ben ik voorzitter van de beroepsvereniging voor preventiemedewerkers (BVAA) en examinator bij de HVK-opleiding.

CONTACT

Pieter Diehl
Adviseur

M 06-47995226 / T (013) 8000 300
pieter.diehl@bmdzuid.nl

BLOG