“Het is fantastisch te zien dat medewerkers tijdens een adviseringstraject steeds meer betrokken raken en er plezier in krijgen om continu naar verbeterpunten te zoeken.”

Ik ben alweer sinds 1996 in dienst bij BMD Advies. Een zeer goed teken, want alleen bij zo’n leuke, betrokken en enthousiaste organisatie is zo’n lang dienstverband voor mij mogelijk. Begonnen als adviseur en sinds 2012 daarnaast ook partner. Het werk als adviseur is mijn grootste passie: bedrijven naar een hoger niveau tillen op het gebied van maatschappelijk ondernemen en milieuzorg. Ik haal er veel energie uit door dit in nauwe samenwerking te doen met het bedrijf zelf. Het is fantastisch als je gedurende het traject ziet dat de medewerkers van het bedrijf steeds meer betrokken raken en er plezier in krijgen om continu naar verbeterpunten te zoeken.

Mijn competenties liggen met name op het gebied van managementsystemen, wet- en regelgeving en, gezien mijn achtergrond als chemisch technoloog, op het gebied van externe veiligheid. Daarnaast ben ik groot voorstander van ‘training on the job’ tijdens de adviseringstrajecten bij mijn klanten. Dit stelt hen steeds meer in staat om zelf zaken op te pakken. Als bedrijven me even niet meer nodig hebben dan heb ik mijn werk goed gedaan!

Buiten de BMD

Reizen en muziek luisteren zijn mijn grootste passies. Nieuwe landen en nieuwe muziek ontdekken, helemaal mooi als dat in combinatie met elkaar gebeurt. Daarnaast probeer ik fit te blijven door regelmatig te sporten, zoals fitnessen en hardlopen. En natuurlijk op zijn tijd ontspannen, op een terrasje met een speciaal biertje erbij.

CONTACT

Steven Kramer
Partner / Adviseur

M 06-50811253 / T (013) 8000 300
steven.kramer@bmdzuid.nl


Een management systeem zet je niet op vanwege het mooie certificaat aan de muur, maar als instrument om bedrijfsprocessen te verbeteren.

Mijn eerste kennismaking met BMD advies was in 1991. Ik werkte toen voor Quaker Oats, waar BMD advies een Enviroscan uitvoerde: een grondige milieu doorlichting waarbij alle milieuaspecten van het bedrijf in kaart werden gebracht. Drie werkgevers later ben ik zelf aan de slag gegaan als adviseur bij BMD Advies en inmiddels vorm ik samen met Henk en Steven de directie van BMD Advies Zuid Nederland. Naast het aansturen van de organisatie werk ik ook graag als adviseur bij onze klanten.

Mijn specialiteit ligt in het opzetten van management systemen. Dat doe ik graag op een praktische manier die aansluit bij de bestaande werkwijze van een bedrijf. Een management systeem zet je niet op vanwege het mooie certificaat aan de muur. Het is een goed instrument dat een directie in kan zetten om de bedrijfsprocessen te verbeteren.

Graag deel ik mijn kennis en ervaring met onze klanten. Ik krijg ook veel energie van het vergroten van mijn eigen kennis. Zo heb ik in de periode 2013-2017 op Nyenrode de opleiding Master of Business Administration gevolgd.

Buiten de BMD

In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te tuinieren in onze ‘Engels getinte’ tuin. Verder tennis ik graag met vriendinnen en ga ik twee keer per week naar de sportschool.

CONTACT

Ingrid Ort-Wiegant
Partner / Adviseur

06-52238693 / T (013) 8000 300
ingrid.ort@bmdzuid.nl

BLOG


“Mijn kracht zit hem in het bij elkaar brengen van ogenschijnlijk tegengestelde belangen en het ombuigen hiervan naar pragmatische oplossingen.”

Als chemisch-technoloog heb ik meteen na de start van BMD Advies in 1991 de overstap gemaakt van vergunningverlener bij de overheid naar milieuadviseur bij BMD Advies. Dit vanuit mijn overtuiging dat ik in deze rol mijn kennis en ervaring beter kan inzetten om samen met het bedrijf vooruitgang te boeken.

Milieuadvies heeft zich verbreed met duurzaam- en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mijn kracht zit hem in het bij elkaar brengen van ogenschijnlijk tegengestelde belangen en het ombuigen hiervan naar pragmatische oplossingen. De uitwisseling van reststromen bij Duurzame verbindingen Moerdijk is hier een voorbeeld van. Met het bespreken en doorgronden van wederzijdse belangen is vaak meer te bereiken dan door met elkaar de strijd aan te gaan. Door mijn helicopterview kan ik een goede match maken tussen klanten en adviseurs. Het blijft tenslotte mensenwerk!

Buiten de BMD

Mijn vrije tijd vul ik vaak in met sportieve activiteiten, waarbij de turnsport mijn passie is. Naast mijn handstanden in de turnzaal ben ik ook fan van mijn zoons tijdens turnwedstrijden en enthousiast jurylid. Om in conditie te blijven loop ik hard in de bossen van Dorst en speel ik recreatief volleybal.

CONTACT

Henk Krols
Partner / Adviseur

M 06-52015555 / T (013) 8000 300
henk.krols@bmdzuid.nl

BLOGS