Training Vakbekwaamheid PGS 15 - BMD Zuid

Incompany training vakbekwaamheid PGS 15 en omgaan met gevaarlijke stoffen

Project: Incompany training

Adviseurs: Pieter Diehl en Stephan van Helden

Klant: Eco-Point

Probleemstelling

Eco-Point vindt het van groot belang dat de medewerkers veilig omgaan en werken met gevaarlijke stoffen. Om te zorgen dat er altijd een PGS 15-vakbekwaam persoon aanwezig is, wilde Eco-Point tien medewerkers, van productiepersoneel tot kantoormedewerkers, laten trainen.

Oplossing

BMD Advies bood een training aan waarmee zowel invulling is gegeven aan de eis voor vakbekwaamheid PGS 15 als aandacht is besteed aan de arbo-aspecten bij het omgaan met gevaarlijke stoffen.

Methode

BMD-adviseurs Pieter Diehl en Stephan van Helden trainden gedurende twee 2 dagdelen een tiental medewerkers van Eco-Point op gebied van opslag, vervoer en omgang met gevaarlijke stoffen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en opdrachten zijn medewerkers bewust gemaakt van de eisen die gesteld worden aan het werken met gevaarlijke stoffen. Alle deelnemers ontvingen na afloop van de training een certificaat van deelname.

Resultaat

Eco-Point beschikt nu over een team van tien PGS 15-vakbekwame personen die zich tevens bewust zijn van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Quote:

“Bij de training is alles op gebied van veilig werken met gevaarlijke stoffen voorbij gekomen. Doordat we met een grote groep deelnamen, konden we de klokken weer gelijk zetten. De training bevestigde dat we al veel goed geregeld hebben, maar dat het op bepaalde vlakken nog net iets beter kan. Zo gaan we verder kijken naar de verantwoordelijkheden, hier mag nog meer structuur in komen. Ook hebben we BMD Advies gevraagd de RI&E opnieuw uit te voeren. Een 0-meting, om weer met frisse blik te kijken naar de mogelijke risico’s die ons werk met zich meebrengt.”

(Wim Serno/General Manager Eco-Point)

 TEAM

Pieter Diehl
Adviseur
verder lezen >

Stephan van Helden
Adviseur
verder lezen >


Training over milieuzaken voor projectleiders in de bouw

Project: Milieutraining

Adviseur: Sikko Oegema

Klant: Vogels Bouwmanagement in Tilburg

Probleemstelling

Voor de projectleiders van Vogels Bouwmanagement is het aanvragen van omgevingsvergunningen voor de bouw dagelijks werk. Klanten gaan er vaak van uit dat zij dan meteen ook ‘even de milieuvergunningen regelen’. Projectleiders in de bouw zijn geen milieuspecialisten, dus schakelde het bedrijf BMD in voor een kennis impuls.

Oplossing

Een ‘in company’ training voor 6 projectleiders om hen meer milieukennis bij te brengen

Methode

Tijdens twee trainingsmiddagen werden diverse milieuthema’s toegelicht, zoals bodem, water, afval, energie en opslag gevaarlijke stoffen. Ook de Omgevingsvergunning milieu, de melding Activiteitenbesluit en handhaving kwamen uitgebreid aan de orde. De training bleef dicht bij de dagelijkse praktijk: projectleiders legden casussen uit hun eigen werkveld voor aan de BMD trainer. Aan de hand hiervan werd de nieuw geleerde theorie direct helder en toepasbaar.

Resultaat

Na afloop van de training gaven de projectleiders van Vogels aan veel meer zicht te hebben op de ingewikkelde materie rondom milieukwesties. Het stelt hen in staat hun klanten nog beter te adviseren.

Quote:

“Dankzij deze training weten we nu waar de grens ligt tussen zaken die wij zelf kunnen doen om onze klant te helpen en ingewikkelde materie waar we onze vingers niet aan willen branden, maar experts voor moeten inschakelen.”

(Dennis Vogels, directeur/eigenaar Vogels Bouwmanagement)

 TEAM

Sikko Oegema
Adviseur
verder lezen>