Integratie ISO 9001 en 14001 plus WCM standaard in 1 - BMD Zuid

Integratie ISO 9001 en 14001 plus WCM standaard in 1 management systeem

Project: Integratie ISO 9001 en 14001

Adviseurs: Bas SchevelierIngrid Ort

Klant: Saint Gobain Construction Products in Etten-Leur

Probleemstelling

Met het oog op de komende ISO hercertificering wil het bedrijf Saint Gobain Construction Products in Etten-Leur de intern voorgeschreven standaard World Class Manufacturing (WCM) Integratie ISO 9001:2015 en ISO 14001: 2015.

Oplossing

Het integreren van de 3 systemen  in één management systeem, waarin alle ISO vereisten en alle WCM normen helder en overzichtelijk zijn opgenomen.

Methode

BMD maakte een vergelijking tussen de WCM-normen en de ISO-normen. Naast de vele raakvlakken, waren er ook wezenlijke verschillen. Zo wordt binnen de High Level Structure, die de rode draad vormt in de ISO normen, anders naar externe stakeholders gekeken. Resultaten van een interne audit werden gebruikt om alle ISO-normen in een kruistabel te koppelen aan de pilaren van WCM. Er werd een inventarisatie gemaakt van de nog ontbrekende documenten, die alsnog werden opgesteld en toegevoegd.

Resultaat

Een volledige integratie van alle systemen, met WCM als basis. Saint Gobain Construction Products slaagde vervolgens met vlag en wimpel voor de ISO hercertificering. De commissie kon geen enkele bevinding noteren, wat maar zelden voorkomt. Bijkomend voordeel van de integratie is dat beide ISO systemen in één keer getoetst kunnen worden door een externe auditor.

Quote:

“Nu we alles geïntegreerd hebben in één management systeem kunnen we voortaan met één externe audit de twee ISO systemen gelijktijdig toetsen. Dit is minder belastend voor de organisatie, werkt veel efficiënter en bespaart ons kosten.”

(Ronald van Veluw, QHSE verantwoordelijke Saint Gobain Construction Products in Etten-Leur)

 TEAM

Bas Schevelier
Adviseur
verder lezen >

Ingrid Ort
Partner/adviseur
verder lezen >


Invoeren van High Level Structure in ISO systemen - BMD Zuid

Invoeren van High Level Structure in ISO systemen als voorbereiding op integratie

Project: Overgang naar ISO 2015 normen (HLS structuur)

Adviseurs: Bas Schevelier

Klant: Damen Schelde Naval Shipbuilding

Probleemstelling

Damen Schelde Naval Shipbuilding is gecertificeerd volgens de NEN-en- ISO-norm 9001 voor kwaliteit, ISO 14001 voor milieu en OHSAS 18001 voor arbo. Drie afzonderlijke systemen, die  Damen in de toekomst wil samenvoegen tot één volledig geïntegreerd systeem.

Oplossing

De High Level Structure (HLS) die in de vernieuwde en nog te vernieuwen ISO-normen terugkomt, maakt het integreren van de verschillende systemen een stuk gemakkelijker. Met een hercertificering van het onderdeel ISO 14001 in het vooruitzicht in november 2016, wilde het bedrijf voorbereidingen treffen voor de overstap naar de in september 2015 vernieuwde ISO-normen, waarin HLS de rode draad vormt.

Methode

De BMD-adviseur voerde een GAP-analyse uit, om in kaart te brengen in hoeverre de bestaande managementsystemen voor ISO 14001 en ISO 9001 al voldoen aan de vernieuwde norm. Waar zitten de ‘gaten’, wat ontbreekt er nog? Ook werden globaal procedures in beeld gebracht die géén verplicht onderdeel meer vormen van het managementsysteem. Onder de ISO-normen nieuwe stijl wordt meer  vanuit risico’s vanuit strategische doelen gedacht. Dit heeft gevolgen voor het vastleggen van werkwijze en procedures. Het vastleggen van de context van de organisatie en een stakeholdersanalyse vormen een nieuw onderdeel van de normen onder de HLS structuur.

Resultaat

Met de  her certificering naar ISO:2015 is een belangrijke stap gezet op weg naar de toekomstige integratie van de drie systemen voor kwaliteit, milieu en arbo.

Quote:

“Door de nieuwe normen verandert er op zich niet veel aan onze manier van werken, maar wel aan de manier van vastleggen. Dat is even schakelen, maar sluit wel veel beter aan bij de werkwijze van ons bedrijf.”

 (Kees Maas, milieucoördinator en lid van de HSEQ-stuurgroep van DSNS)

 TEAM

Bas Schevelier
Adviseur
verder lezen >