Merck Window Technologies: veilig vanaf de tekentafel

Merck factory LCWindows CellTech,
Merck Window Technologies B.V.

Veiligheid vanaf de tekentafel

Veiligheid zit bij Merck in de genen en is vanaf de tekentafel het uitgangspunt geweest. Ruim 10 jaar geleden legde Casper van Oosten samen met Teun Wagenaar de basis voor ‘slim glas’ tijdens het promotieonderzoek aan de TU Eindhoven. Zij pasten de vloeibaarkristaltechnologie, die vooral werd gebruikt voor de LCD-schermen van telefoons, tablets of monitors, toe op ramen. De ramen kunnen hierdoor met één druk op de knop zonwerend of ondoorzichtig worden gemaakt. De Duitse chemiereus Merck en leverancier van de Liquid Cristal, volgde de ontwikkelingen met grote interesse en deed in 2014 een overname-aanbod. Met de investeringen van Merck kon een geheel nieuwe plant worden ingericht waar het product uitontwikkeld en klaargemaakt kan worden voor een introductie op de commerciële markt: een jongensdroom komt uit.  BMD-adviseur Pieter Diehl was nauw betrokken bij het hele proces, vanaf de eerste plannen tot aan de oplevering van de machines.

Slim glas als fraaie oplossing

Het begon allemaal aan de TU Eindhoven. Huidig managing director Casper van Oosten van Merck Window Technologies B.V. en zijn toenmalige compagnon Teun Wagenaar ontwikkelden ‘slim glas’. Vloeibare kristallen reguleren de hoeveelheid licht dat er door het liquid crystal vensterglas heen valt. De compagnons richtten zich eerst op zonwering. Dit solarglas is energiezuinig omdat het behalve licht ook warmtestraling weert. In een later stadium kwam er de toepassing voor privacyglas bij. Hierbij verandert het glas in één seconde van helder naar melkachtig en ondoorzichtig wit glas. Met samples, nog niet groter dan 5 bij 5 cm, toonden Van Oosten en Wagenaar  aan dat de Liquid Cristal technologie hiervoor geschikt was. Na de universiteit startten de heren in 2008 met het bedrijf Peer+, om de techniek verder te ontwikkelen. Aan de Luchthavenweg in Eindhoven werd een productielijn ingericht, een pilot waarbij alle stappen geautomatiseerd werden. De samples werden groter, groeiden van 30 x 30 cm tot maximaal 1.20 x 1.50 m, het formaat van echte ramen. Er was echter een fikse financiële injectie nodig om de  techniek verder te ontwikkelen. De Duitse Chemiegigant Merck, producent van de Liquid Cristal, zag brood in het hele idee. De ramen bieden architectonisch veel nieuwe mogelijkheden: zeker bij grote bedrijfspanden waar veel glas wordt toegepast, doet aan de gevel gemonteerde zonwering afbreuk aan het ontwerp. De Liquid Cristal ramen bieden daarvoor een fraaie oplossing. Door deze nieuwe innovatieve toepassing wordt de afzetmarkt voor de Liquid Cristal van producent Merck vele malen groter. Merck nam in 2011 al een 70-procentsbelang in Peer+, de resterende 30 procent kwam in juli 2014 in handen van de Duitse multinational.

Merck factory Veldhoven

Veiligheid voor alles

Voor toepassing in de utiliteitsbouw was nogmaals een schaalvergroting nodig. Roeland Pouwels, sinds juni 2017 bij Merck Liquid Cristal Windows in dienst als Manager QA & ESH en is ook HVK-er*: “Je praat dan niet over ramen van 1.20 x 1.50 m, maar over ruiten die 3.50 x 1.60 m groot zijn. Daar waren niet alleen nieuwe machines voor nodig, er is ook veel ruimte nodig om dergelijke formaten te handlen.”

Merck gaf managing director Casper van Oosten de opdracht om een geheel nieuwe plant op te zetten in Veldhoven. BMD-adviseur en HVK’er Pieter Diehl ondersteunde voorloper Peer+ al bij verschillende vraagstukken. Samen met technisch projectleider Peter Paul Michiels werd hij in 2017, vanaf het prilste begin, betrokken bij de inrichting van de nieuwe plant. “Je voelt aan alles dat Merck gewend is met chemische stoffen en de bijbehorende risico’s om te gaan. Veiligheid gaat voor alles. De machines zijn speciaal voor de plant in Veldhoven gebouwd. BMD Advies keek vanaf de tekentafel mee: welke risico’s zijn er, hoe kunnen deze tot nul gereduceerd worden en hoe kunnen we het werken voor de werknemers zo veilig maar ook zo comfortabel mogelijk maken? We zijn de discussie met de machinebouwer in Duitsland aangegaan over de CE-markering, hebben veel gesproken over risico’s ten aanzien van bijvoorbeeld beknelling, temperatuur van de ovens, maar ook gekeken naar het risico voor gas- of stofexplosies. In het door BMD Advies opgestelde bedrijfsnoodsplan werd ook de inrichting en loop- en vluchtroutes opgenomen. Ook tijdens de inrichting van de nieuwe productiehal waakte ik samen met BMD-collega Tim de Laat over de veiligheid door veiligheidsrondes te maken. Door die intensieve begeleiding gedurende het hele proces, waren er bij de safety assessment die we bij de oplevering deden vrijwel geen opmerkingen meer”, zegt Pieter Diehl.

Veilige machines – comfortabel werken

Roeland Pouwels: “Bij veel bedrijven is het de HVK’er of SHEQ-manager die de kar trekt als het om veiligheid gaat. Dat is bij Merck Group niet het geval: veiligheid zit hier zo diep geworteld dat het management zelf de verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat maatregelen in elke laag van de organisatie doorgevoerd worden. Tijdens elk overleg, of het nu gaat om een vergadering van het managementteam, een werkoverleg of een personeelsbijeenkomst: veiligheid staat altijd boven aan de agenda. Het is fantastisch om voor een organisatie te werken waar veiligheid zo vanzelfsprekend is.”

Doordat de veiligheid bij het ontwerp van de nieuwe machines en inrichting van de nieuwe plant is meegenomen, zijn er heel mooie en praktische oplossingen gevonden. “Door de machines veilig te ontwerpen hoef je geen rare veiligheidsmaatregelen te treffen die de werkbaarheid tegen te gaan. Als je de bescherming op machineniveau regelt, is het niet meer nodig om werknemers met oncomfortabele kleding, handschoenen, etc. op te zadelen. Zo is er bij ons ook heel sterk gekeken naar geluid: bij het ontwerp is ervoor gezorgd dat machines niet te veel lawaai maken. Gehoorbescherming is dan ook niet nodig, een operator hoeft bij Merck in principe alleen maar een jas en veiligheidsschoenen aan.”

“Bij veel bedrijven is het de HVK’er of SHEQ-manager die de kar trekt als het om veiligheid gaat. Dat is bij Merck Group niet het geval: veiligheid zit hier zo diep geworteld dat het management zelf de verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat maatregelen in elke laag van de organisatie doorgevoerd worden.”

Veiligheid is zo in de cultuur verweven, dat mensen elkaar er makkelijk op aanspreken: “Als er iemand in z’n enthousiasme zo de clean room uitloopt, wordt hij al snel door een collega op z’n schouder getikt. Met een ‘leuk jasje heb je aan’ wordt hij er vol humor op gewezen dat hij z’n beschermende kleding nog aan heeft. Dat maakt het samenwerken enorm plezierig”, zegt Pouwels.

Merck factory Veldhoven

Ready to operate

Op dit moment werken ongeveer 30 mensen op de Merck-vestiging in Veldhoven. “Dat zullen er snel meer worden”, zegt Roeland Pouwels. “In november 2017 was de officiële opening, we zijn bijna zover dat we aan de markt kunnen leveren. Zo wachten we alleen nog op een aantal keuringen en moet er nog een aantal manuals geschreven worden. We zitten aan het einde van de opbouwfase. Einde zomer 2018 hopen we de eerste serieuze orders aan te nemen. We starten met de launch van de privacy producten gevolgd door solar in de herfst van 2018. Voor beide producten is al veel belangstelling.”

Binnenkort voert Pieter Diehl nog een RI&E uit. Hoewel de taak voor BMD Advies er dan voor nu bijna op zit, blijft Pieter Diehl nog nauw betrokken bij Merck. “Pieter was ooit één van mijn leraren tijdens mijn veiligheidsopleiding. Hoewel ik zelf inmiddels ook al meer dan 20 jaar in het vak zit, is het fijn om terug te kunnen vallen op iemand die veel ervaring met andere bedrijven heeft, fijn om even te kunnen sparren op milieu- of veiligheidsgebied”, besluit de HVK’er van Merck Window Technologies.

*HVK’er: Hogere Veiligheidskundige

BMD-Nieuwsflits, mei 2018


Opslag gevaarlijke stoffen - BMD Zuid

De uitgebreide papierwinkel rondom opslag gevaarlijke stoffen

Project: Ondersteuning bij uitvoeren PGS 15 richtlijnen

Adviseur: Stephan van Helden

Klant: Versteijnen Logistics in Tilburg

Probleemstelling

In 2012 startte Versteijnen Logistics met 5000 m² opslag gevaarlijke stoffen, onder de PGS 15 richtlijnen. Na verloop van tijd bleek er behoefte aan goede professionele begeleiding om de administratieve rompslomp die dit met zich meebracht en de informatiestroom in goede banen te leiden.

Oplossing

Door de opslagcapaciteit ook beschikbaar te maken voor gevaarlijke stoffen moet Versteijnen Logistics voldoen aan strenge wet- en regelgeving. BMD Advies kan vanuit verschillende disciplines en een brede expertise het bedrijf helpen en adviseren in het naleven van de vele normen en richtlijnen, zoals beschreven in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).

Methode

Brzo bedrijven moeten beschikken over een veiligheidsbeheersysteem (VBS). Er moet een veiligheidsrapport (VR) zijn opgesteld, dat periodiek geactualiseerd wordt en er moet een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) gemaakt zijn. Daarnaast worden strenge eisen gesteld aan de opslag zelf en de brandveiligheid. BMD ondersteunt Versteijnen Logistics bij alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. de Brzo en is betrokken bij het aanvragen van de Uitbreidingsvergunning Milieu. De adviseurs zorgen ervoor dat alle verplichte vooronderzoeken en analyses uitgevoerd worden.

Resultaat

De administratie en informatievoorziening rondom de opslag van gevaarlijke stoffen verloopt nu zonder problemen. Om aan de grote vraag te voldoen, wil Versteijnen Logistics de PGS opslag verder uitbreiden. Door ondersteuning van BMD is het bedrijf in staat een constructieve en inhoudelijk goed onderbouwde discussie hierover te voeren met gemeente, provincie of andere betrokkenen.

Quote:

“Voorafgaand aan gesprekken met de gemeente of provincie, krijg ik goed onderbouwde informatie en de juiste stukken van de BMD adviseurs. Zo kom ik altijd goed beslagen ten ijs, in een voor mij moeilijke materie.”

(Jorn Versteijnen, Managing Director Versteijnen Logistics)

 TEAM

Stephan van Helden
Adviseur
verder lezen>


veiliger maken van de werkomgeving en bedrijfsongevallen voorkomen - BMD Zuid

Het veiliger maken van de werkomgeving en bedrijfsongevallen voorkomen

Project: Vergroten van de risicoperceptie en Bedrijfsongevallen voorkomen

Adviseur: Pieter Diehl / Steffan Griep

Klant: Metaalbewerkingsbedrijf Heurkens & Van Veluw uit Oss

Probleemstelling

Ondanks het goed naleven van alle Arboregels en het stipt uitvoeren van periodieke Risico-Inventarisaties en Evaluaties, vond er een ernstig bedrijfsongeval plaats bij Heurkens & Van Veluw. De directie trekt hier lering uit en wil advies over een andere, betere aanpak om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Oplossing

Ons advies richt zich op het verhogen van de risicoperceptie bij de medewerkers en het vergroten van hun veiligheidsbewustzijn.

Methode

Er werden diverse personeelsbijeenkomsten georganiseerd waarin mensen, aan de hand van  praktijkvoorbeelden en filmpjes, zich bewust werden van hoe ze tegen veiligheid aankijken. Dit wordt veelal bepaald door eigen gedrag, eigen normen en waarden. Vervolgens werd aangegeven hoe je dit kunt veranderen (paradigmashift) en hoe je, als medewerkers, samen verantwoordelijk bent voor een goede veiligheid (eigenaarschap).

Daarnaast is er een Functie Arbo Analyse gemaakt. Een aantal medewerkers uit diverse functiegroepen inventariseerde alle werkzaamheden met de bijbehorende gevaren en risico’s. Op basis daarvan stelde BMD per functie een profiel op, met een koppeling naar de daaraan verbonden mate van risico’s. Vervolgens werd bepaald of en hoe er risico’s weggenomen konden worden.

Ook deed BMD, samen met het management, een veiligheidsrondgang door het bedrijf.

Ons advies richt zich op het verhogen van de risicoperceptie bij de medewerkers en het vergroten van hun veiligheidsbewustzijn.

Resultaat

Een top 4 van maatregelen die direct aangepakt konden worden (zoals technische snelheidsbegrenzing op heftrucks), waardoor het bedrijf 80% van de meest gevaarlijke situaties nu beter in de hand heeft. Daarnaast is het bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers m.b.t. veiligheid enorm vergroot. Mensen durven elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Het onderwerp zal ook levendig worden gehouden door regelmatig sessies over veiligheid te organiseren.

BMD adviseur Pieter Diehl heeft een traject gekozen dat goed past bij onze manier van werken. Doordat hij de medewerkers zelf de risico’s liet benoemen, voelen ze zich nu meer verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en die van een ander.

(Paul Retera, CFO bij Heurkens & Van Veluw in Oss)

 TEAM

Pieter Diehl
Adviseur
verder lezen >

Steffan Griep
Adviseur
verder lezen >