Subsidie energie-innovatie

Hebt u een projectidee voor een innovatie die duurzaam en economische groei aan elkaar koppelt, dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen zijn een onderdeel van de Topsector Energie. Begin april kunt u zich inschrijven voor verschillende regelingen.

De Topsector Energie regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZ-subsidies. Jaarlijks wordt door de Topsector Energie ongeveer € 130 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties beschikbaar gesteld. Het type projecten dat wordt ondersteund, zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. Doel is om de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart te versterken. Naar verwachting kunt u vanaf 3 april 2018 inschrijven op de regelingen Demonstratie Energie Innovatie (DEI), Hernieuwbare Energie, BBEG Innovatie, Urban Energy, Energie en Industrie: Joint Industry Project (JIP) en Wind op Zee R&D.

Op www.rvo.nl vindt u meer informatie over de verwachte subsidies energie-innovatie vanuit de Topsector Energie in 2018. Hier kunt u ook uw projectidee toetsen. Hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met energiespecialist Henri Oligschläger. Hij ondersteunt u graag bij het formuleren van uw projectidee en het indienen van een subsidieverzoek.

BMD-Nieuwsflits, maart 2018