Stikstofproblematiek; krachtenspel op kleine en grote schaal

Veel is duidelijk geworden, veel vragen blijven open

Stikstofproblematiek ontbijtbijeenkomst 4-12-2019-BMD ZuidDe  Stikstofproblematiek is een krachtenspel op kleine en grote schaal. Dat is gebleken in de discussies tijdens de BMD Ontbijtbijeenkomst over stikstofproblematiek; wat kan nog wel? Er zijn veel vragen beantwoord, maar er blijven zeker zo veel vragen open als het gaat over het op gang krijgen van projecten.

Intern salderen

‘Als je geen plannen hebt voor ontwikkeling binnen het bedrijf, ben je in veel gevallen nog veilig. Als je wilt ontwikkelen, dan heb je een probleem’. Een krasse uitspraak  van Bas van Velthoven BMD Advies, maar daar komt het in de praktijk wel op neer. Als je wel wil ontwikkelen is het intern salderen een uitdaging. Hierbij is het belangrijk om de gegevens rondom de referentiesituatie, de Aerius berekening en de bronneninvoer zorgvuldig aan te leveren.

De industrie en Stikstofproblematiek

‘Waarom hoor je niks over de industrie en wel over de boeren en de bouw?’ Dat vraagt een van de deelnemers zich af. Dagelijks is er nieuws over de boeren en de bouw als het gaat over stikstof, maar over de uitstoot van stikstof door de ‘industrie’ en bedrijven hoor je nauwelijks iets. En dat terwijl er in de praktijk voor bedrijven behoorlijke gevolgen blijken in relatie tot de stikstofdepositie.
Een andere deelnemer deelt zijn ervaringen en spreekt de verwachting uit dat ‘Brabant op slot gaat’.

‘Een ecoloog is een halve jurist’

Roland-Jan Buijs van Buijs Ecoconsult geeft informatie over significante effecten, de passende beoordeling, mitigerende maatregelen en de ADC-toets. Met voorbeelden uit de praktijk weet hij een realistisch beeld de te schetsen. In de quote ‘Een ecoloog is een halve jurist’ geeft hij weer hoe hij momenteel zijn werkzaamheden rondom de stikstofproblematiek ervaart.

Vragen

In 2020 gaat in het kader van de stikstofproblematiek het krachtenspel op kleine en grote schaal door. Heeft u nog vragen over stikstofproblematiek of wilt u een keer sparren als het gaat om stikstofdepositie (Aerius berekening, intern salderen, bronneninvoer) en uw bedrijf?
Neem dat contact op met BMD Advies. Onze specialisten helpen u graag.

Interessante berichten

Aanpak stikstof; eerste ervaringen, mogelijkheden en hoe nu verder?
PAS AERIUS; Nederland op slot, en wat nu?
Blog Henk Krols; Stikstof, wat kan  nog wel?