Stikstofdepositiebank komt terug

Stikstofdepositiebank

stikstofdepositiebank BMD AdviesTijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tussen 2015 en 2019 kon per Natura 2000-gebied stikstofruimte verkregen worden uit een bank, de stikstofdepositiebank, als er sprake was van een toename in stikstofdepositie. Voordat de PAS in werking trad, heeft zo’n zelfde soort systeem bestaan in o.a. de provincie Noord-Brabant. Extern salderen was niet aan de orde of zelfs niet toegestaan, omdat gebruik gemaakt moest worden van de stikstofdepositiebank.

Net als de PAS is de stikstofbank van 2015-2019 afgekeurd door de Raad van State. Sindsdien was de enige mogelijkheid waarop men kon uitbreiden in stikstofdepositie het aankopen van rechten van derden: extern salderen.

Nu komt daar, voor een deel van de initiatiefnemers, weer verandering in. Op 9 juli 2021 heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) bekend gemaakt dat er een stikstofbank ontwikkeld is door de provincies. Deze stikstofbank bestaat uit twee soorten banken: een “microdepositiebank”, en een “doelenbank”.

Microdepositiebank

De microdepositiebank is een landelijke depositiebank bedoeld voor projecten met kleine depositietoenames, maximaal 0,05 mol N/ha/jaar. Voor deze deposities biedt extern salderen vaak geen oplossing. Projecten met een grotere depositietoename blijven aangewezen op extern salderen. Het is wel mogelijk dat deze bedrijven een beroep op de microdepositiebank kunnen doen voor een resterende kleine depositie die overblijft na extern salderen.

Doelenbank

Met de doelenbank richten provincies een stikstofbank op voor een specifiek doel, bijvoorbeeld doelen met een groot maatschappelijk belang. Provincie Noord-Brabant stelt een dergelijke doelenbank op voor Logistiek Park Moerdijk.

Leren van het verleden

Zowel de oude Brabantse depositiebank als de depositiebank onder de PAS zijn afgekeurd omdat daarbij niet in de juiste volgorde gewerkt werd. De Raad van State stelde dat de depositiebank éérst gevuld diende te worden voordat stikstofruimte uitgegeven kon worden.

De nieuwe stikstofbanken worden gevuld met vrijgemaakte of vrijgevallen stikstofruimte. Pas wanneer de stikstofbanken voldoende gevuld zijn, kan stikstofruimte worden uitgegeven. Op dit moment zijn provincies druk bezig met het vullen van de banken.

Uitgifte van stikstofruimte

Uit een gesprek met de Provincie Noord-Brabant blijkt dat de uitgifte van stikstofruimte plaatsvindt via het AERIUS Register. Dit zal mogelijk zijn met de nieuwe versie van AERIUS. Welke is aangekondigd voor eind 2021 of begin 2022. Initiatiefnemers kunnen een verzoek om stikstofruimte indienen bij het bevoegd gezag. Elke drie maanden wordt stikstofruimte uitgegeven, daarbij wordt een “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”-systeem gehanteerd. Indien men in de eerste ronde misgrijpt, wordt men automatisch ingeschreven voor de volgende ronde. Grijpt men ook in die ronde mis, dan moet men weer opnieuw een verzoek indienen bij het bevoegd gezag. Het is nog niet bekend of PAS-melders die om legalisatie hebben gevraagd of bedrijven die gedurende de PAS-periode meldingsvrij waren, met oog op de eerder toegezegde legalisaties, worden uitgesloten van de stikstofbank.

Meer informatie

Neem contact op met een van onze specialisten op dit gebied. Anne Ter Beek Anne.TerBeek@bmdzuid.nl 06-82608536, Bas van Velthoven, Bas.van.Velthoven@bmdzuid.nl 06-50833017 of Job Horsten Job.Horsten@bmdzuid.nl 06-15468653.