Standaard voor duurzame financiering?


Financiers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid. Er bestaan dan ook nu al veel fondsen en projecten die bijdragen aan maatschappelijk verantwoorde initiatieven, van duurzaamheidsfondsen tot investeren in social enterprises. Een nieuw te ontwikkelen ISO-norm voor ‘sustainable finance’ zou kunnen bijdragen aan vertrouwen in, transparantie en versterken van duurzame financiering.

Transparantie

ISO-normen zijn internationale afspraken tussen belanghebbenden die breed gedragen zijn. Ze worden ontwikkeld op basis van consensus. Er bestaan nog weinig internationale normen voor duurzame financiering, terwijl deze kunnen bijdragen aan vertrouwen in, transparantie en versterken van duurzame financiering. Daarom wordt op voorstel van Groot Brittannië op dit moment onderzocht of er een technische commissie (TC) samengesteld kan worden die zich buigt over het maken van en internationale standaard voor duurzame financiering. Als eerste zal worden gewerkt aan een norm met een raamwerk voor het management van duurzame financiering. Hierin worden naast eenduidige terminologie, onder andere ook ‘good practices’ en een handleiding voor implementatie opgenomen.

Nederlandse verzekeraars tekenen convenant

Terwijl men een poging doet om wereldwijd afspraken te maken over duurzame financiering, ondertekende men in Nederland achter een convenant voor internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen. De verzekeringssector, maatschappelijke organisaties, vakbeweging en overheid schaarden zich achter dit IMVO Convenant Verzekeringssector. Hiermee moet meer inzicht komen in de internationale keten en om problemen zoals mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken. Verzekeraars werkten al sinds 2012 volgens de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond. Met het nieuwe convenant sluit de Nederlandse verzekeringssector als eerste ter wereld binnen deze sector, een bredere en ambitieuzere overeenkomst. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties en VN richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten.

Meer informatie

Het voorstel voor het samenstellen van een TC kan worden opgevraagd via mm@nen.nl. Nederlandse belanghebbenden kunnen voor 1 augustus 2018 via een online formulier aangeven of er steun is voor het oprichten van een TC, maar ook of er opmerkingen zijn met betrekking tot de scope van de voorgestelde TC.

Meer informatie over het IMVO Convenant Verzekeringssector leest u op de speciale site van SER

Bron NEN
Bron IMVO

Nieuwsflits juli 2018