Limagrain: ondersteuning blootstelling aan gevaarlijke stoffen 

Project: Ondersteuning blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Adviseurs: Steffan Griep

Probleemstelling 

Limagrain heeft BMD Zuid-Nederland gevraagd te ondersteunen bij het in kaarten brengen van de aard, mate en duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Vanuit de RI&E, uitgevoerd door BMD Zuid-Nederland, blijkt dat één van de prioritaire risico’s, blootstelling aan gevaarlijke stoffen is. Limagrain werkt met zeer uiteenlopende gevaarlijke stoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast wordt er op grote schaal research gedaan onder laboratorium omstandigheden. We praten over meer dan 400 verschillende producten.

Oplossing

Steffan Griep is als projectleider opgetreden om het project in goede banen te leiden. BMD heeft in samenwerking met Limagrain middels het 4 stappenplan van de inspectie SZW en Stoffenmanager de blootstelling aan gevaarlijke stoffen bepaald.

Methode

Op basis van het 4 stappenplan van inspectie SZW is gestart met inventariseren  van alle gevaarlijke stoffen, het bepalen van de mate, aard en duur van de blootstelling -en het opstellen van beheersmaatregelen in een plan van aanpak. Naast het 4 stappenplan is gebruik gemaakt van Stoffenmanager om (stap 2) de blootstelling te schatten.  Aan de hand van interviews met de gebruikers op de werkvloer zijn de situaties per afdeling in kaart gebracht. Er is tijdens de prioritering onderscheid gemaakt in producten waar CMR componenten aanwezig waren en welke producten, geen CMR  componenten bevatten. Puur om een schifting te maken, welke producten er van belang waren om de blootstellingsbeoordeling mee te starten.

Resultaat

Limagrain heeft nu inzicht in de mate, aard en duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast is er een enorme bewustwording ontstaan onder de geïnterviewde over het nut- en de noodzaak van het toepassen van gevaarlijke stoffen. Door de aandacht van dit project is er van bepaalde stoffen (versneld) afscheid genomen – en is men voor producten met een CMR component actief opzoek gegaan naar vervangers. Sommige producten bleken ooit eens gebruikt te zijn, opgeslagen in een kast, maar inmiddels al lange tijd niet meer gebruikt te worden. Er is dus kritisch gekeken naar de voorraad en de noodzaak tot het hebben van een bepaalde gevaarlijke substanties. Inmiddels is het zover gekomen dat stap 3 van het 4 stappenplan, het treffen van de beheersmaatregelen in kaart zijn gebracht en men de beheersmaatregelen kan gaan implementeren en uiteindelijk ook borgen binnen de organisatie (stap 4). De samenwerking tussen praktijk expertise vanuit Limagrain en de expertise vanuit BMD hebben geleid tot meer inzicht onder de gebruikers, inzicht in de mate, aard en duur van de blootstelling – en de noodzaak tot het beheersen van werken met gevaarlijke stoffen, zodat dit nu en in de toekomst de gezondheid van de medewerker ten goede komt.

Quote:

Door de begeleiding van BMD bij de uitvoer van de RI&E gevaarlijke stoffen hebben wij de juiste tools aangereikt gekregen waardoor we volgens de Arbo wetgeving kunnen werken met ruim 400 verschillende chemische  stoffen op het bedrijf”

Jaap de Jonge – HSE Manager Limagrain

Gerelateerde producten:

-4 stappenplan I-SZW: https://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/?sessie=8c5b1585b5a8b265da5bd6f3bd1c4579

-Stoffemanager:

https://cosanta.nl/

https://stoffenmanager.com/