“Het zijn uiteindelijk de mensen die het verschil maken. Als je hen meekrijgt in een veranderproces, dan pas kun je als organisatie je doelen verwezenlijken.”

Arbo- en veiligheidsbeleid moet gestoeld zijn op het bevorderen van een veilige en duurzame werkomgeving én de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Als hogere veiligheidskundige en organisatie adviseur wil ik een bijdrage leveren aan het realiseren van de strategische doelen van een organisatie.

Van huis uit ben ik werktuigbouwkundige. Hoewel veiligheid voor een groot deel om techniek gaat, zijn het uiteindelijk de mensen die het verschil maken. Ik heb er dan ook plezier in om organisaties bij te staan in het veranderproces, waarin medewerkers zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun taak, het eigenaarschap oppakken en het voortouw durven nemen. Alleen op die manier kan een organisatie haar doelen verwezenlijken. Dr. Stephen Covey, auteur van ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’, was voor mij een enorme inspiratiebron. Ik ben gecertificeerd Coveytrainer en heb al veel leidinggevenden gecoacht en getraind in het ontwikkelen van leiderschap. Ik wil mensen graag verbinden en inspireren, hen helpen zich te ontwikkelen en doelen te laten realiseren. Met die mooie combinatie van de twee werelden arbo/veiligheid en leiderschap kan ik echt iets voor een organisatie betekenen.

Sinds november 2015 werk ik vol enthousiasme bij BMD Advies Zuid-Nederland. Binnen BMD Advies zijn verschillende disciplines als milieu, veiligheid, arbo, energie en management aanwezig. Dat je die kennis en kunde vanuit één organisatie kunt bieden, levert een heel groot voordeel op voor de klant.

Buiten de BMD

Ook buiten mijn werk ben ik actief binnen het vakgebied. Ik heb veel boeken geschreven over onderwerpen als veiligheid, OHSAS 18001, arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en leiderschap. Daarnaast fungeer ik regelmatig als spreker en inspirator bij congressen, ben ik voorzitter van de beroepsvereniging voor preventiemedewerkers (BVAA) en examinator bij de HVK-opleiding.