“Samen met mensen tot een oplossing komen
is iets waar ik naar streef.”

 

Mijn interesse in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat buiten kijf. Na mijn WO-master Ethiek van Bedrijf en Organisatie aan de Universiteit van Tilburg was het voor mij niet meteen duidelijk op welke branche ik mijn focus wilde leggen. Elk bedrijf heeft wel eens te maken met ethische dilemma’s en voor mij is het interessant hoe zij daarmee omgaan. Ethische dilemma’s komen soms voor op de werkvloer, bij een klant of over de eigen positie van het bedrijf ten opzichte van haar aandeelhouders. In ander woorden, hoe ga je daar als bedrijf mee om en op wat voor manier bepaal je wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is? Uiteraard zijn die keuzes afhankelijk van een bepaalde context.

Daarom wil ik graag ontdekken in welke kaders bedrijven (moeten) opereren om beter te begrijpen waarom bedrijven bepaalde keuzes maken. Daarnaast wil ik graag kennis maken met de medewerkers achter die keuzes. De mensen op de vloer die zich dagelijks met het bedrijf bezighouden. Een bedrijf is namelijk meer dan alleen een opsomming van mensen. En die mensen kunnen uiteindelijk het verschil maken en daar kan ik bij BMD Advies mee uit de voeten. Ik kan mij hier namelijk bezighouden met de verschillende labels zoals Milieu & Omgeving om kennis te maken met de veranderende wet- en regelgeving. Vervolgens kan ik mij ook bezighouden met de mensen van het bedrijf om die verder te adviseren en te helpen met allerlei vragen omtrent de verschillende (QHSE-) onderwerpen. Samen met mensen tot een oplossing komen is iets waar ik naar streef.

Buiten BMD

In mijn vrije tijd houd ik mij onder andere graag bezig met voetbal. Met mijn 28 jaar voetbal ik nog steeds elke zaterdag, maar mijn ‘glory days’ zijn helaas wel over. Daarnaast ben ik zo nu en dan met muziek bezig en vooral met zang, gitaar en piano. Misschien dat er ooit nog een carrière als ‘zingende adviseur’ voor mij in het verschiet ligt!?

CONTACT

Joey Bansberg BMD Advies

Joey Bansberg
Adviseur

M 06-58733616 / T (013) 8000 300
E Joey.Bansberg@bmdzuid.nl