Milieuoplossingen moeten ook economisch uitvoerbaar zijn. Daarvoor draag ik graag concrete, werkbare oplossingen aan.

Ik bekijk en beleef de wereld met een nieuwsgierige blik en een open houding. Voordat ik bij BMD Advies kwam werken heb ik 3 jaar in Afrika gewoond en gewerkt. Ik heb een passie voor milieu en krijg veel energie van het opbouwen van duurzame relaties. Dit komt prachtig samen in mijn mooie werk- en woongebied Zeeland.

Mensen vertellen mij dat ik goed luister en een proactieve houding heb, waarin ik met enthousiasme concrete, werkbare oplossingen aandraag. Ik vind het daarbij belangrijk dat milieuoplossingen ook economisch uitvoerbaar zijn. Wat ik dan ook positief aan BMD Advies vind, is dat de advisering plaats vindt voor en vanuit het belang van het bedrijf, waarbij een goede relatie met de omgeving niet uit het oog wordt verloren. Een stevige basis dus voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Buiten de BMD

Ook in mijn vrije tijd kan ik het niet laten om mensen en oplossingen met elkaar te verbinden. Dat uit zich onder andere in verschillende vormen van vrijwilligerswerk: diaken plaatselijke kerk, stuurgroep werkvakantie voor jongeren in Bosnië, IVN vrijwilliger natuurbeleving demente bejaarden, leesvader op de school van mijn zoon. Verder ben ik erg graag buiten om te wandelen, fietsen en te fotograferen. Als het té slecht weer is, dan lees ik echte papieren boeken en luister ik muziek van echte cd’s. En ik vind het leuk mijn gezinsleden of vrienden te verslaan in een uitdagend bordspel.

CONTACT

Jan Willem de Hoop
Partner/adviseur

M 06-50830515 / T (013) 8000 604
janwillem.de.hoop@bmdzuid.nl

OPLOSSINGEN

BLOG