Eco Steam and Heating Solutions: voldoen aan informatieplicht energiebesparing

Project: Voldoen aan informatieplicht energiebesparing

Adviseurs: Henri Oligschläger

"
Klant: Eco Steam and Heating Solutions

Probleemstelling

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen (type A en B), zijn verplicht erkende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar door te voeren. Sinds 2019 is hier een informatieplicht aan verbonden: voor 1 juli 2019* moeten de betreffende bedrijven rapporteren welke erkende energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Deze rapportage moet elke vier jaar geactualiseerd worden. Inmiddels zijn er voor 19 branches zogenaamde Erkende Maatregelen Lijsten (EML) vastgesteld. De rapportage gebeurt via een speciaal hiervoor ingericht e-loket van RVO.nl.

Ook Eco Steam and Heating Solutions heeft te maken met deze nieuwe verplichting en vindt het van belang dat er correct gerapporteerd wordt, waarbij ook alle technische details kloppen. Immers: wordt een rapportage onvoldoende zorgvuldig opgesteld, dan kun je bij een handhavingsbezoek voor onaangename verrassingen komen te staan.

Oplossing

De rapportage via het e-loket vergt de nodige kennis van energiebesparende technieken en maatregelen. De energiespecialisten van BMD Advies hebben de kennis en ervaring om op de juiste wijze te rapporteren en te beoordelen of een erkende maatregel daadwerkelijk van toepassing is voor het bedrijf. Door middel van een machtiging vult de BMD-adviseur de vragenlijst zorgvuldig in en neemt hiermee de zorg uit handen van de klant.

Methode

De eerste stap is het verzamelen van een aantal gegevens: administratieve gegevens, maar ook gegevens over bijvoorbeeld de branche en het energieverbruik. Daarnaast wordt aan de klant gevraagd de verplichte machtiging te verstrekken. Aan de hand hiervan kan de BMD-adviseur een rapportage aanmaken via het daarvoor bestemde e-loket en de branchegerelateerde lijst met erkende maatregelen genereren.

Tijdens een bedrijfsbezoek, met een rondgang als belangrijk onderdeel, inventariseert en toetst de BMD-adviseur hoe het er qua techniek voorstaat. Daar waar een erkende energiebesparende maatregel nog niet is doorgevoerd, beoordeelt BMD-adviseur Henri Oligschläger of het bedrijf voldoet aan de eventuele randvoorwaarden om vrijstelling voor deze maatregel te krijgen, bijvoorbeeld om technische of economische redenen. Belangrijk is dat een BMD-adviseur objectief en onafhankelijk is, er is geen commercieel belang wanneer wij adviseren een bepaalde energiebesparende maatregel te treffen.

Wanneer er informatie ontbreekt over bijvoorbeeld type-nummers of technische specificaties, wordt navraag gedaan bij de betreffende leveranciers of installatiebedrijven.

Resultaat

Met oog voor de technische details is nauwkeurig via het e-loket gerapporteerd welke erkende maatregelen zijn toegepast. Eco Steam and Heating Solutions voldoet hiermee aan de informatieplicht.

Quote:

“Er zijn veel partijen en organisaties die tools aanbieden waarmee je het zelf kunt doen. Wij wilden echter begeleid worden door een partij die kennis van zaken heeft, een adviseur die weet waar hij het over heeft en advies kan geven. Ik was blij dat we BMD Advies hebben ingeschakeld. Voor het invullen van die lijsten is veel technische kennis nodig, ik zou niet weten waar ik de informatie vandaan zou moeten halen, zou door de bomen het bos niet meer zien. Het was nu een prettig en efficiënt traject: je loopt in een middag door alles heen, er worden door de adviseur aanvullende vragen gesteld en mede daardoor denk je over de verschillende aspecten goed na. Op wat kleine restpuntjes na was het daarmee ook klaar. Bovendien gaf Henri ook tips, waarmee wij weer nieuwe stapjes kunnen zetten om het energieverbruik te optimaliseren. Een mooie bijvangst!”

 (Natasja Leijser – Operational Manager Eco Steam and Heating Solutions)

* EED energie-auditplichtige bedrijven hebben de tijd tot 5 december 2019

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Abonneer je op onze nieuwsflits!