SDE+: wind- en zonne-energie fors goedkoper


Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds goedkoper, waardoor er steeds minder subsidie nodig is, zo blijkt uit de aanvragen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Deze stimuleringsregeling is bedoeld voor onder meer windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben.
Met de SDE+ biedt het kabinet de stabiliteit en zekerheid die nodig is om langjarige investeringen in hernieuwbare energieprojecten aan te gaan. Hernieuwbare energieopwekking is nu vaak nog duurder dan energie uit fossiele bronnen, maar wordt door schaalvergroting en technische ontwikkeling wel steeds goedkoper. SDE+ heeft als doel die ontwikkeling te versnellen en zet in op de meest kostenefficiënte oplossingen. Met name wind- en zonne-energie is de afgelopen jaren fors goedkoper geworden.

In het voorjaar van 2018 kwam 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water. Voor het najaar van 2018 komt naar verwachting opnieuw een bedrag van 6 miljard euro beschikbaar.
Bron: Rijksoverheid